Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Het belang van organische mest en sporenelementen

Waarom is gebruik van zuurstofrijke, gerijpte organische mest zo belangrijk?
Zuurstofminnende (aërobe) bacteriën hebben in mest die op de juiste wijze is gerijpt al een heleboel voorwerk gedaan: de aanwezige stikstof is op de juiste manier door die bacteriën gebonden aan organische koolstof (enzymen!). Ammoniak- en nitraatvorming zijn daardoor minimaal en de stikstofverliezen navenant. Met mest van de juiste koolstof-stikstofverhouding (een C/N-verhouding van 12 á 15 hoort daarbij) kan het bodemleven direct aan de slag. Herkauwers aan de voorkant structuurrijk voer geven helpt ook enorm om aan de achterkant zulke goede C/N-waardes te bereiken! Een ideale vorm van voedzaam + structuurrijk voer is vers weidegras; beweiding is dus niet alleen een directe, efficiënte methode van voerconversie, maar drukt de (aan)voerkosten ook nog eens aanzienlijk.

Voor boeren die merken dat hun koeien bij beweiding niet meer voldoende voeding binnen krijgen, is de makkelijkste conclusie te denken dat beweiding "dus" niet goed is voor hun koeien, maar een betere conclusie zou zijn de vruchtbaarheid van hun weidegrond eens onder de loep te nemen en haast te maken met overschakelen op kringlooplandbouw plus meer kruiden voor biodiversiteit en sporenelementen in de grasmat. Lees meer over bemesting en sporenelementen en Pure Graze.

Door de koolstofkringloop te sluiten en in plaats van kunstmest rijpe organische mest toe te passen sparen we veel fossiele brandstoffen uit, creëren we globaal niet zoveel milieuproblemen en worden bijna als vanzelf de juiste stikstofverbindingen op het land gebracht (eiwitverbindingen zoals enzymen!), als voer voor het bodemleven. Over ammoniak- en nitraat-vorming hoeven we ons dan ook niet meer zo druk te maken, vooropgesteld dat de mest die in de wei wordt gedeponeerd geen kans heeft gekregen om eerst een poosje te liggen rotten in zuurstofarme drijfmestkelders, waarbij onvermijdelijk stikstofverliezen zijn opgetreden. Om ook de beluchting in de bodem stap voor stap te laten verbeteren door een actief bodemleven, is uitermate belangrijk dat de bodem zo min mogelijk wordt verstoord, dat organische mest niet in maar op de grond wordt gebracht en dat vaste mest niet wordt vermengd met urine. Dat doen koeien allemaal al van nature.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring