Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Organische kringlooplandbouw: de route naar volwaardig voedsel

De zon levert planten de energie die ze nodig hebben voor het fotosyntheseproces, waarbij m.b.v. zonlicht suikers en aminozuren worden gevormd. Dit zijn de zg. primaire stofwisselingsproducten (metabolieten) waarmee planten voornamelijk macronutriënten kunnen produceren, zoals koolhydraten, eiwitten en vetten. Daarin liggen alleen de kale calorieën opgeslagen. Voor een goede gezondheid, weerbaarheid en verteerbaarheid hebben planten echter ook de secundaire metabolieten nodig, die gevormd kunnen worden met natuurlijke organische ingrediënten afkomstig van de biologische afbraakprocessen in de bodem.

Op dat moment komt het bodemleven in beeld: met name het aeroob bodemleven vormt een essentiële schakel in het in omloop brengen van de gewenste organische afbraakproducten die voor de vorming van secundaire metabolieten in de plant onmisbaar zijn. We hebben het hier dus over een kringloop, van organische resten van biologische oorsprong. Voor hun gezondheid moeten planten dus deelnemen aan deze organische koolstofkringloop, door hun suikers en aminozuren voor een deel af te staan aan het bodemleven, in ruil voor de benodigde organische nutriënten.

In principe vormt fotosynthese de aandrijving van de koolstofkringloop, maar om hem zodanig te sluiten dat volwaardig voedsel het resultaat is, moet er ook aeroob bodemleven aanwezig zijn en in de kringloop worden betrokken. Dat laatste stelt duidelijke voorwaarden aan de ingrediënten die in de kringloop toepasbaar zijn en daarom spreken we graag over de organische koolstofkringloop.

Met organische kringlooplandbouw doelen we dus op de zeer waardevolle organische nutriënten die door zuurstofminnende bodembacteriën en schimmels binnen de organische kringloop worden gebracht en absoluut noodzakelijk zijn bij de productie van niet alleen weerbare gewassen maar ook van het volwaardige voedsel dat wij nodig hebben voor het behoud van onze gezondheid. Die aerobe micro-organismen vormen het bodemleger dat deze gezonde organische nutriënten verwerkt en transporteert, in ruil voor suikers en aminozuren uitgescheiden door de haarwortels van de plant.

Door deze samenwerking worden de haarwortels voorzien van een verscheidenheid aan organische nutriënten, waarmee de plant de secundaire plantenstoffen kan aanmaken die de voedzaamheid van het gewas sterk verhogen. Daaronder verstaan we enzymen, eiwitten, afweerstoffen, signaalstoffen en reukstoffen. De rest van de nutriënten wordt opgeslagen in het klei/humuscomplex, voor aanvulling van de humus-voorraad. Er gaat dus niets verloren! Overigens produceren bodembacteriën ook aminozuren; dat gebeurt niet alleen in de plant.

(Petro)chemiegebruik schaadt het functioneren van m.n. aerobe micro-organismen, verstoort dus het microbieel evenwicht en trekt zo de sleutel uit het contactslot van de fijn afgestelde kringloopmotor (denk hier bv. aan glyfosaat-cocktails).

Heel veel synthetische bestrijdingsmiddelen (en kunstmest niet te vergeten) worden door de petrochemische industrie geproduceerd op basis van fossiele koolstof: die zit in de steenkool- en aardolieproducten die na verbranding rijkelijk CO2 toevoegen aan de atmosfeer of anderszins in schadelijke vorm het milieu bereiken om niet meer weg te gaan. Door de winning en het gebruik van die fossiele koolstof af te bouwen geven we het aerobe bodemleven weer "lucht", en krijgt het de kans in het bodemvoedselweb (het klei/humuscomplex plus het collectief van alle samenwerkende bodemorganismen) de balans tussen aeroob en anaeroob bodemleven te herstellen. Zo kunnen de kringloopprocessen in de bodem weer op gang komen, met behulp van een kringloopvriendelijk beheer dat de bodem bedekt houdt met groene gewassen of op zijn minst met een hoeveelheid (schone) organische resten toegepast als mulch. Dit alles is nodig om het bodemleven te voeden. De bodemorganismen kunnen dan weer
  • planten voorzien van noodzakelijke, gezondheidsverhogende/organische verbindingen en
  • het klei/humuscomplex opbouwen dat veel nutriënten en water kan bufferen, waarmee de vitale gewassen verder worden geholpen hun potentieel aan waardevolle organische nutriënten, signaal- en afweerstoffen te produceren. Die secundaire plantenstoffen zijn niet alleen voor de plantgezondheid, maar ook voor volwaardig voedsel en dus voor onze eigen gezondheid essentieel.
Zulke weerbare gewassen zijn beter bestand tegen ziekten, plagen en vorst, zijn langer houdbaar en zijn ook niet meer afhankelijk van bestrijdingsmiddelen of frequente irrigatie. Daarbij komt dat met een rijker wordend bodemleven de behoefte aan ploegen navenant afneemt, aangezien de grond weer zijn mooie, open structuur en rulheid terugkrijgt waarin de plantenwortels hun eigen weg kunnen vinden, op zoek naar geschikte voedingsstoffen en water. Organische kringlooplandbouw onderbreekt dus de vicieuze cirkel van chemiegebruik, verzwakking van gewassen en weer meer chemiegebruik! Belangrijk hierbij zijn het geduld en beheer die nodig zijn (3 á 5 jaar) om het bodemleven te stimuleren zich te herstellen en weer bezit te nemen van de bodem.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»

Fotosynthese produceert voornamelijk primaire metabolieten in het gewas. Die zorgen voor de macronutriënten, die alleen kale calorieën toeleveren aan ons voedsel (Fast food!).

Voor gezond, volwaardig voedsel is echter wel iets meer nodig dan alleen kale calorieën

Organische kringlooplandbouw stimuleert daarom de vorming van secundaire metabolieten in de plant. Die vormen de basis voor micronutriënten die bepalend zijn voor de vitaliteit van het gewas én voor onze gezondheid

Voor de vorming van micronutriënten in de plant betrekt organische kringlooplandbouw het aeroob bodemleven bij de aanvoer van de benodigde organische ingrediënten uit de bodem. Het gewas wordt daardoor opgenomen in de organische koolstofkringloop

het aeroob bodemleven vertegenwoordigt dus de gezonde componenten in de plant en in ons voedsel

Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring