Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Waterbedrijven slaan alarm: mest bedreigt drinkwaterwinning zandgronden

24 juni 2017
In Nederland wordt op ruim tweehonderd punten grondwater gewonnen voor drinkwater. Op 89 van die punten zijn tussen 2000 en 2015 hogere doses meststoffen gemeten dan wettelijk toegestaan. De vervuiling bereikt de consument niet, doordat de waterbedrijven die eruit zuiveren. Er zijn de afgelopen jaren 21 waterwinpunten gesloten omdat het water zo vervuild was dat zuiveren te kostbaar werd.

De vervuilde winpunten liggen vooral in gebieden met veel vee en zandgronden, zoals Gelderland en Brabant. Daar bevat het grondwater veel nitraat, dat volgens de waterbedrijven vrijwel altijd een agrarische oorsprong heeft: door het gebruik van (kunst)mest bereikt nitraat de bodem en het grondwater. Volgens de waterbedrijven dragen andere bronnen dan mest, zoals verkeer en industrie, veel minder bij aan de hoeveelheid nitraat in het grondwater.

Lees verder op Trouw.nl

Lees ook: Grootschalige mestfraude trekt wissel op natuur in Brabant en Limburg
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Lidmaatschap Bestuur Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring