Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Glyfosaatcocktails in de bodem

1. DE PLANT wordt bespoten, maar DE BODEM degradeert en raakt verdicht

Glyfosaat doodt niet alleen planten, maar ook gunstig bodemleven. Van het door de plant opgenomen glyfosaat wordt een belangrijk deel direct naar de groeipunten in de wortels getransporteerd, waar een plant tot wel 50% van zijn geproduceerde suikers uitruilt met organische voedingsstoffen die het bodemleven aanvoert. Zo wordt glyfosaat samen met de suikers snel uitgescheiden in de bodem. Daar grijpt glyfosaat, samen met de hoeveelheden die direct al op de bodem belanden, aerobe bacteriën en schimmels aan die uiterst belangrijk zijn voor de vorming van humus. Als gevolg daarvan daalt het humusgehalte langzaam maar zeker, verdicht de bodem door verslemping en compactie, ontstaat er zuurstoftekort en komt er ruimte voor de ontwikkeling van anaerobe (rottings)bacteriën en schadelijke schimmels. Door het afnemende zuurstofgehalte wordt de grond zuurder en gaat de wormenpopulatie onderuit, want wormen kunnen niet zonder bodemleven. Door al deze zaken neemt de natuurlijke bodemvruchtbaarheid geruisloos af en neemt de interne bodemerosie toe. Dat wij van dat laatste in Nederland nog relatief weinig merken, heeft meer te maken met de afwezigheid van veel helling in het terrein dan met de afwezigheid van het probleem.

Door gebruik van glyfosaat zaagt de industriële landbouw dus de poten onder zijn eigen stoel vandaan, want de productiefactor GROND wordt langzaam maar zeker onklaar gemaakt. Het ontregelen van aeroob bodemleven door glyfosaatcocktails heeft heel wat gevolgen:
  1. de aanvoer van weerstandsverhogende, organische voedingsstoffen naar de plant stokt,
  2. gewassen verminderen in voedzaamheid, door ontbrekende organische nutriënten
  3. de humusvorming rond de wortels komt tot stilstand en daarmee de opslag van CO2;
  4. de kruimelstructuur van de bodem stort in door afbraak van gel+lijmstoffen (-> erosie),
  5. de droogtegevoeligheid van de bodem neemt toe met verminderend poriënvolume.
  6. Warmteopname en stralingsreflectie van de bodem veranderen: er treden hogere temperaturen op aan het bodemoppervlak, door de afnemende warmtecapaciteit van de verslempende toplaag (verslemping=korstvorming, door minder organische stof en minder samenhang). Ook toenemende reflectie van kortgolvige straling bij onbedekte bodem genereert meer infrarood (=warmte)straling die de luchtlaag erboven sterk kan opwarmen. Snel stijgende, warme luchtbellen zorgen dan bij verhoogde instraling voor sterke turbulentie, instabiele luchtlagen en felle, lokale buien. Glyfosaat degradeert dus niet alleen de bodem, maar is ook een belangrijke (negatieve) klimaatfactor!
TenneseeFoto: Tim McCabe, USDA, in Tennesee, VS. Door minder humus valt het klei/humuscomplex uit elkaar, verslempt de toplaag en daalt de infiltratiecapaciteit van de bodem. Bij felle neerslag spoelt die toplaag weg, als dat niet wordt voorkomen door een beschermende bodembedekking. De oppervlakkige afstroming van akkers neemt dus toe, terwijl dat afstromende water ook verloren gaat voor de gewasproductie en tegelijkertijd nog veel fijn sediment meevoert. De toegenomen sedimentlast is op de foto duidelijk te zien (beweeg cursor over de foto). Omdat de fijnste deeltjes ook de meeste stoffen aan zich binden, zijn hier enorme verliezen aan voedingsstoffen (ook organische) mee gemoeid. De CEC, de uitwisselingscapaciteit voor kationen, wordt met name bepaald door het soortelijk oppervlak van de fijnste bodemdeeltjes: klei <2µm en silt <20 µm. Zo zorgt de watererosie dus niet alleen voor een transport van fijne bodemdeeltjes richting grote rivieren, maar en passant ook voor een belasting van het oppervlaktewater met aangehechte meststoffen als fosfaat en nitraat en bestrijdingsmiddelen als glyfosaat. De te hoge concentraties glyfosaat en AMPA (=Amino Methyl Phosphonic Acid, het even giftige afbraakproduct van glyfosaat) zijn in Nederland met enige regelmaat oorzaak van onderbrekingen bij het inlaten van rivierwater voor de drinkwatervoorziening, vanwege mogelijke risico's voor de volksgezondheid.

Een samenvatting van de bevindingen van Samsel en Seneff over de effecten van glyfosaatcocktails op de gezondheid vindt u onder 2. ONZE GEZONDHEID.

Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
5 artikelen Samsel & Seneff :I,II,III,IV,V

LEES MEER:
2. Glyfosaat en onze GEZONDHEID.

Glyfosaat is ook aangetoond in vaccins. Die worden vaak gestabiliseerd met gelatine uit de botten van dieren. Als die dieren GMO-voer (genetisch gemodificeerd voer) kregen tijdens hun leven, is er in hun botten glyfosaat geäccumuleerd en vinden we dat terug in de gelatine. Glyfosaathoudend GMO-voer veroorzaakt vrijwel steeds chronische klachten bij landbouwhuisdieren, met dien verstande dat het vee-verhaal 100x erger is dan bij de mens, omdat vee via het GM-voer veel meer glyfosaat binnenkrijgt dan mensen.
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring