Home | Contact | Mijn account | RSS | English

EP wil transparantie over glyfosaat in urgentiedebat over Monsanto Papers

22 juni 2017
Een groep Europees parlementsleden van verschillende politieke fracties, waaronder Bart Staes voor de Groene Fractie, nam het initiatief voor 22 juni 2017 een urgentiedebat aan te vragen met de Europese Commissie over het belang van de publicatie van de zogenaamde Monsanto Papers (1), in relatie tot de voortdurende saga over glyfosaat, het meest gebruikte herbicide ter wereld.

Bart Staes: “Wij vragen dat de Europese Commissie het engagement aangaat om de verontrustende onthullingen uit die Monsanto Papers te onderzoeken en om de beoordelingspraktijk rond chemische stoffen en andere zaken te verbeteren waar nodig. Met zoveel onbeantwoorde vragen én een voortdurende wetenschappelijke discussie over de veiligheid van glyfosaat, hebben Europese burgers het volste recht om te weten in hoeverre Monsanto invloed heeft gehad op de wetenschappelijke analyses van glyfosaat door de Europese agentschappen EFSA en ECHA." (2)

Staes: “De Monsanto Papers hebben gevolgen die bovendien een groter belang hebben dan glyfosaat alleen. Er is een bredere problematiek rond het gebrek aan transparantie als het gaat om het analyseren van chemische stoffen in de EU. Die analyses moeten wat ons betreft gebeuren op basis van het werk van volledig onafhankelijke wetenschappers en openbaar gepubliceerde studies (3). Dat is de wijze waarop bijvoorbeeld IARC, de WHO-autoriteit op kankeronderzoek, al jaren werkt en het is precies die instelling die in 2015 tot de conclusie kwam dat glyfosaat kankerverwekkend is voor zoogdieren, en waarschijnlijk ook kankerverwekkend voor de mens. Mochten EU-instanties ook op deze wijze gaan werken, dan zou dat de kwaliteit van de Europese analyses ten goede komen. En het zou ook het publieke vertrouwen in de EU ten goede komen.”

(1) De Monsanto Papers zijn honderden pagina’s interne communicatie die op last van een Amerikaanse rechter werden vrijgegeven in het kader van een rechtszaak, waarbij honderden boeren en burgers beweren door glyfosaat en/of Round Up lymfeklierkanker te hebben gekregen. Uit die documentatie blijkt dat Monsanto erin is geslaagd is om op zijn minst bij één van de wetenschappelijke studies over de genotoxiciteit van glyfosaat de resultaten ‘bij te sturen’. Dat is met name van belang omdat deze studie werd ook gebruikt door EFSA en ECHA. De Europese vergunning voor glyfosaat verstrijkt op 31 december 2017.

(2) In maart dit jaar stuurde een groep Europees parlementsleden op initiatief van de groenen al een brief naar de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

(3) Vier groene parlementsleden daagden eind mei EFSA voor het Europese Hof van Justitie om toegang te krijgen tot alle documenten en studies die EFSA gebruikte bij de analyse van glyfosaat.

Bron: BartStaes.be
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Bart Staes
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring