Home | Contact | Mijn account | RSS | English

EU vraagt voor 17 nov onze mening over transparantie in de voedselketen

6 september 2017

De Europese Commissie raadpleegt de Europese burger om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen voor meer transparantie in de Europese voedselvoorzieningsketen.

Nog tot 17 november kunnen landbouwers, burgers en andere belanghebbende partijen online hun standpunten delen over de werking van de voedselvoorzieningsketen. Het initiatief past in het traject dat Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan inzette naar meer markttransparantie, meer samenwerking tussen boeren en het uitbannen van zo veel mogelijk oneerlijke handelspraktijken.

Onder impuls van eurocommissaris Phil Hogan ging de Veerman-commissie vorig jaar op zoek naar de belangrijkste oorzaken én mogelijke oplossingen om de positie van de boer in de keten te versterken. Hogan vertrok vanuit de vaststelling dat de toegevoegde waarde in de voedselvoorzieningsketen niet eerlijk wordt verdeeld over alle niveaus van de keten. Oorzaak? De zwakkere onderhandelingspositie van kleinere en dus kwetsbaardere operatoren, waaronder landbouwers en kleine bedrijven, ten opzichte van hun economisch sterkere en sterk geconcentreerde commerciële partners.

Om zoveel mogelijk input en ideeën te verzamelen, lanceert de Commissie nu een heuse publieksbevraging die zich richt op landbouwers, maar evengoed op actoren uit de voedingsindustrie, de distributie, sectororganisaties, consumenten, ngo’s en overheden. “Het Europese landbouwbeleid is doorheen de jaren steeds marktgerichter geworden en heeft zich steeds minder ingelaten met het beheren van de marktwerking”, zo klinkt het bij de Commissie. “De Europese landbouw is daardoor steeds meer verweven geraakt met de wereldmarkt.”

Om na te gaan welke maatregelen het dringendst worden geacht door de brede landbouw- en voedingssector, inclusief de consument en de overheden, kan iedereen die dat wil nu een online bevraging invullen. Dat kan nog tot 17 november. De vragen zijn opgesteld in het Engels, maar antwoorden mag in eender welke Europese taal, ook in het Nederlands dus. De resultaten van de bevraging zullen naast de denkoefeningen omtrent de vereenvoudiging en modernisering van het GLB worden gelegd en meegenomen in het voorbereidingsproces voor het nieuwe GLB na 2020.

"Landbouwers zijn de eerste schakel in de keten”, aldus Landbouwcommissaris Phil Hogan. “Zonder hen zou er geen voedsel zijn om te verwerken, te verkopen en te consumeren. Wij merken evenwel dat zij vaak de zwakste schakel zijn. Trouw aan ons vaste standpunt om de Europese landbouwers te steunen, willen wij de tekortkomingen in de voedselvoorzieningsketen aanpakken. Ik spoor alle burgers, landbouwers en belanghebbenden uit de EU aan om hun standpunten met ons te delen via deze online-raadpleging."

“Dit is een volgende concrete stap om de tekortkomingen in onze voedselketen ongedaan te maken”, zo zegt Hogan. “De producent is een cruciale schakel in ons voedselsysteem, simpelweg omdat er zonder hem geen voedsel zou zijn. Ik moedig alle betrokkenen aan om deel te nemen aan dit initiatief, waarvan ik zeker ben dat het een positieve impact zal hebben op de positie van de landbouwer in de keten.
Ik verwijs ook graag naar de recente enquête over het GLB, waaruit bleek dat liefst 96 procent van de respondenten van mening was dat het verbeteren van de positie van de boer een prioriteit van het landbouwbeleid moet zijn.”

De link naar de EU-consultatie staat rechtsboven.

Bron: VILT.be
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»

EU-consultatie >17nov
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring