Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Kostbaar ammoniakbeleid in NL is niet effectief en niet onderbouwd

22 januari 2017
Het ammoniakbeleid in Nederland is niet effectief. Dat blijkt uit het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen. Het rapport werd op 20 januari 2017 gepresenteerd in Hotel De Nieuw Wereld in Wageningen. De conclusie van de onderzoekers Jaap Hanekamp en Marcel Crok loog er niet om: de ammoniakemissies in Nederland dalen volgens officiële documenten fors, maar die daling volgt slechts uit twijfelachtige theoretische berekeningen en is totaal niet terug te zien in daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht. Die laten sinds 1993 namelijk geen duidelijke trends omhoog of omlaag zien.

Kostbare maatregelen
De landbouwsector heeft sinds begin jaren negentig allerlei kostbare maatregelen genomen om de uitstoot van ammoniak te beperken, zoals het ondergronds injecteren van mest, het afdekken van mestsilo’s en het aanpassen van stalvloeren. Uit het rapport Ammoniak in Nederland blijkt nu dat al die maatregelen niet hebben geleid tot een aantoonbare afname van ammoniak in de lucht. Daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht laten sinds 1993 namelijk geen duidelijke trends omhoog of omlaag zien (zie figuur). Het rapport is geschreven door chemicus Jaap Hanekamp, wetenschapsjournalist Marcel Crok en de Amerikaanse wiskundige Matt Briggs en is uitgebracht onder de vlag van het landbouwtijdschrift V-focus.

Lees verder in V-focus


Figuur. Verloop van de maandelijkse ammoniakconcentraties voor Wekerom (meetpaal S738, veel veehouderij) en De Zilk (meetpaal S444, weinig veehouderij). Met blauwe stippellijn is de veronderstelde afname van de landelijke ammoniakemissies weergegeven. Die is berekend met een rekemodel, echter zonder weergave van de bijbehorende onzekerheden, die gewoon voortvloeien uit de gevolgde berekeningsmethode.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»


Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring