Home | Contact | Mijn account | RSS | English

NVLV-themadag 'Schimmels als tijdbom'

6 november 2015 9:30 - 16:30
Omschrijving
Aspergillus fumigatus is een schimmel die groeit op dood, plantaardig materiaal en met name bij hogere temperaturen (30-40°C) prima gedijt. Het is een schimmel die je bijna overal aantreft, onder andere doordat het veel sporen produceert die zich zeer effectief door de lucht verspreiden.

Aspergillus fumigatus is niet schadelijk voor planten, en alleen onder bijzondere omstandigheden veroorzaakt de schimmel ziekte bij mens en dier. Met name bij patiënten met een verzwakt of tijdelijk uitgeschakeld immuunsysteem veroorzaakt hij ernstige en soms fatale invasieve infecties met ongeveer 50 sterfgevallen per jaar. Ook kan A. fumigatus diverse niet-invasieve ziekten, zoals allergische aandoeningen of een aspergilloom (inwendige schimmelgroei) veroorzaken.

Voor de behandeling van dergelijke infecties zijn Azolen de meest gebruikte klasse van antischimmelgeneesmiddelen. Ondanks het feit dat de A. fumigatus over het algemeen gevoelig is voor deze middelen, wordt er de laatste jaren steeds vaker resistentie bij gevonden. Dit is een groot probleem, omdat voor patiënten die geïnfecteerd zijn met een azoolresistente stam de overlevingskansen beduidend kleiner worden nu een behandeling met Azolen niet, of veel minder goed aanslaat.

Om deze problemen op te lossen is het belangrijk te achterhalen hoe de resistentie is ontstaan en hoe verdere verspreiding kan worden voorkomen. Zo worden voor bestrijding van ziekteverwekkende schimmels in de landbouw ook schimmeldodende middelen uit de azolengroep gebruikt. Er zijn sterke aanwijzingen dat zich in het milieu bij A. fumigatus nu resistentie tegen deze fungiciden ontwikkelt en dat deze resistente stammen ook een (kruis)resistentie hebben opgebouwd tegen 3 van de medisch toegepaste azolen. Op dit moment loopt er onder andere een onderzoek waarbij dit milieu-aspect verder wordt onderzocht en waar RIVM, RUMC, WUR en CLM bij zijn betrokken.

Het programma van deze themadag ziet er als volgt uit:
9.30Ontvangst met thee/koffie
10.00Opening van de dag door de dagvoorzitter, mevr. Bessie Schadee (vz NVLV)
10.05Dr. Willem Melchers, universitair hoofddocent/medisch moleculair bioloog aan het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen, over het fenomeen resistente schimmels en de medische aspecten van de behandeling hiervan
11.00Koffiepauze
11.15Prof. dr. Bas Zwaan, hoogleraar Erfelijkheidsleer van Wageningen Universiteit, over de evolutionair-genetische mechanismen achter de verspreiding van resistentie tegen antimicrobiële middelen
12.15Gelegenheid voor vragen aan de inleiders
12.45lunch
13.45Gedachtenwisseling met een forum van politieke vertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties en inleiders. Op dit moment hebben toegezegd Inez Staarink (SP beleidsmedewerker) en Corinne Cornelisse (PvdD beleidsmedewerker). Daarnaast zitten Gaston Remmers (Habitus, initiatiefnemer van patentienvoeding.nl) en Erna van der Wal van het bureau CLM bij ons aan tafel; zij is ook betrokken bij het genoemde onderzoek. (zie verder hieronder)
14.30Plenaire discussie deelnemers/forum/inleiders
15.15Drankjes en hapjes

Kosten bedragen €35 voor leden van het NVLV en €50 voor niet-leden.

Aspergillus fumigatus is een schimmel die algemeen voorkomt in het milieu, maar die pas in omstandigheden waarin het menselijk afweersysteem is verzwakt of (tijdelijk) wordt uitgeschakeld, levensbedreigend kan zijn. Als er bij opkomende schimmelinfecties geen antimycotica voorhanden zijn waarmee ze behandeld kunnen worden, ontstaan er situaties die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de patiënt.

Van alle fungiciden (schimmeldodende middelen) die in de landbouw worden ingezet (met name azolen), veroorzaken op dit moment vijf middelen kruisresistentie bij Aspergillus fumigatus, tegen 3 medische antimycotica. Dat zijn antischimmelgeneesmiddelen die in de medische sector worden gebruikt. Het idee is dat zich daardoor vanaf 1995 resistente schimmelstammen in het milieu hebben ontwikkeld die zich door de lucht snel kunnen verspreiden en sinds 2000 ook bij patiënten geïsoleerd kunnen worden. De genezingskansen bij infectie lopen echter terug, omdat de resistente stammen niet meer zijn te behandelen met de beschikbare medicijnen.

In het ochtendprogramma van deze themadag staan voordrachten gepland van dr. Bas Zwaan, hoogleraar Erfelijkheidsleer in Wageningen, over de manier waarop de verspreiding van het resistentieprobleem evolutionair-genetisch in zijn werk gaat. Dr. Willem Melchers, als universitair hoofddocent/medisch moleculair microbioloog verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, zal de medische aspecten in hun volle breedte behandelen. Beiden zijn, samen met het CLM en het RIVM, betrokken bij lopend onderzoek naar de haarden van deze resistentie-ontwikkeling.


In het middagprogramma gaan wij discussiëren over dit onderwerp, met het panel dat daarvoor momenteel wordt samengesteld. Wij mikken op een aantal vertegenwoordigers uit de politiek met interesse voor gezondheidsvraagstukken en voeding, en enkele vertegenwoordigers van relevante maatschappelijke organisaties, o.a. patientenvoeding.nl en het CLM. Op dit moment hebben al toegezegd Inez Staarink (SP beleidsmedewerker), Corinne Cornelisse (PvdD beleidsmedewerker) en daarnaast Gaston Remmers (Habitus, initiatiefnemer van patentienvoeding.nl) en Erna van der Wal van het bureau CLM ons versterken. Het CLM is ook betrokken bij het genoemde onderzoek. Uitnodigingen zijn gestuurd aan de fracties van VVD (Jan Huitema, EP), CDA (Jaco Geurts), PvdA (Sjoera Dikkers) en D66 (Stientje van Velthoven).

Locatie
Wageningen Campus, hoek Mansholtlaan / Droevendaalsesteeg, gebouw 100 + 101. Eerste afslag rechts op Droevendaalsesteeg, no. 3
Zaal: Lumen 1/2 gebouw 100.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»

SCHIMMELS ALS TIJDBOM

INSCHRIJFFORMULIER

Zaal: Lumen (geb. 100), Wageningen Campus Droevendaalsesteeg 3, 6708 PB Wageningen
Controle van uw inschrijving bij de ingang

Zie in dit verband ook Daphne Deckers' toespraakover antibiotica-resistentie bij bacteriën en wat dat betekent voor de mens.

Ook in de melkveehouderij wordt resistentie opgebouwd.Terwijl Nederland probeert te minderen, grijpt antibiotica- gebruik snel om zich heen in Afrikaanse landen. Niemand kijkt daar op van een beetje tetracycline in de melk
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring