Home | Contact | Mijn account | RSS | English

2e VoedselAnders-conferentie was opnieuw een groot succes

14 februari 2016

Naar een re-vitalisatie van onze landbouw en ons voedsel

'Zelfs verwarrende debatten waren uitermate nuttig omdat mensen soms hun posities verhullen zodat het heel belangrijk is te leren onderkennen wat die verhullende mechanismen zijn'.

Reflectie Jan Douwe van der Ploeg op Voedsel Anders 2016 from Voedsel Anders on Vimeo.

Transitie: 'People produce alternatives and alternatives produce change'.
Voor de tweede keer op rij vond een VoedselAnders-conferentie in Wageningen plaats met uitwisselingen tussen boeren, burgers, vissers, buitenlui en niet te vergeten een contingent geïnteresseerde wetenschappers. Politici bleken allemaal een snipperdag opgenomen te hebben. Onderwerp van gesprek waren de vele ecologische én rechtvaardige antwoorden die mogelijk zijn op de problemen van het huidige, failliete voedsel- en landbouwmodel. In tientallen workshops kwamen de alternatieven aan bod die nu actief aan de basis worden geconstrueerd. De aanwezigheid van rector magnificus Arthur Mol was tijdens het eerste kwartier zeker een stap vooruit te noemen ten opzichte van de afwezigheid van Louise Fresco op de eerste VoedselAnders-conferentie, maar uit zijn inleidende presentatie viel niet direct af te leiden of de technologische oplossingen die de WUR aandraagt voor de huidige landbouwproblematiek en het wereldvoedselvraagstuk nu exact dezelfde zijn als de agro-ecologische alternatieven die onder de VoedselAnders-vlag op deze tweedaagse conferentie zeer uitgebreid werden besproken.

Transitie: Don't scale up. Scale out! De toekomst ligt in veelheid en verscheidenheid.
De creatieve benaderingen die de laatste jaren door miljoenen kleine boeren en consumenten in de wereld met toenemend succes worden toegepast en uitgebouwd, zijn vooralsnog niet van hoogtechnologische aard, maar zijn wel consequent in het beoordelen van allerlei landbouwkundige en socio-economische fenomenen op hun biologische robuustheid en de essentie van hun rol in het biologische geheel. Het gaat bijvoorbeeld om agro-ecologische productiemethoden en directe marktafspraken tussen boer en consument. Die maken deel uit van toekomstbestendige productiesystemen die de natuurlijke bodemvruchtbaarheid versterken, grote hoeveelheden koolzuurgas weer terug brengen in de bodem en voldoende, gezond voedsel produceren met een eerlijke prijs voor de boeren. Op deze pijlers steunt een landbouw waarvan de generaties na ons ook kunnen profiteren, als er maar wordt voldaan aan de sociale, economische en bodembiologische normen die het agro-ecologische productiemodel niet zonder reden stelt: waar het uiteindelijk om draait is voedsel-zekerheid en -veiligheid. Die worden al decennia-lang op de helling gezet met de toepassing van een agro-industrieel productiemodel dat de resulterende degradatie en het wereldwijd verloren gaan van onze landbouwbodems niet wil zien of als vanzelfsprekend accepteert. De betrokken overheden staan erbij en kijken wereldwijd toe, meestentijds zonder hun deel van de verantwoordelijkheid te nemen en te vertalen in regelgeving die voedsel niet meer primair als handels- of speculatieobject beschouwt, maar als een recht dat elke wereldbewoner toekomt.

Bij de foto boven: Vandana Shiva bracht een bliksembezoek aan de conferentie, om even een tipje op te lichten van de sluier die nu nog hangt over het Monsanto-tribunaal dat komend najaar van 12 - 16 oktober in Den Haag zal worden gehouden.

De plenaire gedeeltes werden gevuld door een flink aantal keynote speakers en panels en boer Kok kreeg een hartelijk applaus. Daar tussendoor vonden workshop-rondes plaats waar uit een stortvloed aan mogelijke onderwerpen gekozen kon worden. Daaruit werd duidelijk hoeveel er op grassroots-niveau al gaande is waar politici waarschijnlijk nog weinig notie van hebben en misschien ook geen interesse. Over Olivier de Schutter, Irene Cardoso, Niek Koning, Piet van Yzendoorn en de afsluiting van prof. Jandouwe van der Ploeg kunnen we kort zijn: goede wijn behoeft geen krans. Ten slotte: dagvoorzitter Evelijne Bruning did it again: ze was weer niet stuk te hakken.

Parallel aan de conferentie werd de jaarlijkse Reclaim the Seeds zadenbeurs gehouden in het Forum-gebouw (foto links), eveneens op de Wageningse campus. Een samenloop van gebeurtenissen zonder precedent!
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
De kloof tussen en de agro-ecologische en de strict technologische benadering kon niet beter geïllustreerd worden dan met de confrontatie tussen Irene Cardoso en Martin van Ittersum, respectievelijk Braziliaans hoogleraar Bodemkunde en agro-ecologe aan de ene kant, en aan de andere kant Van Ittersum, Nederlands hoogleraar Plantkunde aan de WUR en ietwat onwennige vervanger van prof. Pablo Tittonell. Lees het veelzeggende verhaal verder op biojournaal.nl
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring