Home | Contact | Mijn account | RSS | English

NVLV-themadag Biofotonen in de landbouw 9 december 2016

9 december 2016 9:30 - 17:00
Omschrijving
Het basisthema van de dag was: Hoe meet je vitaliteit in de landbouw?
Roel van Wijk is leidend onderzoeker op het gebied van biofotonen en vitaliteit. Hij schreef het boek 'Light in shaping life (zie rechtsonder) en verzorgde samen met 3 van zijn medewerkers een aantal presentaties (zie onderstaand programma). Zij belichtten ieder de stand van zaken van het hedendaagse biofotonen-onderzoek. Weliswaar vanuit verschillende invalshoeken, maar gericht op de vitaliteit van bodem, landbouw en voedsel.

In de Schaapskooi te Lunteren begon de themadag om 9.30 uur, met inloop en koffie + koek. De 1e presentatie gaat van start om 10.00 uur. De lunch is (uiteraard) biologisch.

De Schaapskooi in Lunteren, klik op de foto voor een routebeschrijving.


De titels van de presentaties zijn:
 1. Biofotonen: signalen uit een levend systeem (Dr. Roel van Wijk):
  De kwaliteit van industrieel geproduceerd voedsel vertoont al tientallen jaren een dalende trend die steeds verder doorzet. Met de toenemende vraag naar gezonder voedsel neemt de aandacht voor vitalere voedselgewassen ook steeds toe. Het nadenken over de juiste teeltomstandigheden voor vitale gewassen heeft het bewustzijn over de bodem als biologisch systeem sterk verhoogd. In dit eerste blok willen we ingaan op de toename van het systeem-biologisch denken binnen de landbouw die daarvan een gevolg is geweest.
 2. Meten van vitaliteit (Dr. Yu Yan):
  In dit tweede blok willen we ingaan op de theorie achter de biofotonen technologie en meetsystemen om de vitaliteit van gewassen te bepalen.
 3. De praktijk (Dr. Eduard van Wijk):
  In dit derde blok geven we een aantal voorbeelden van grond, gewassen en producten (o.a. zuivel, groenten en fruit) gemeten in de praktijk. Wat vertellen de metingen ons?
 4. Vitale bodem (Dr. Saskia Bosman):
  In het vierde blok gaan we in op het belang van een vitale bodem voor een vitaal gewas, hoe de bodemvitaliteit is te bepalen met behulp van de biofotonen-technologie en hoe daarmee sturing gegeven kan worden aan vitaliserende bodemmaatregelen.

Het programma ziet er nu als volgt uit:

9.30Registratie en koffie
9.55Opening door de dagvoorzitter
10.00Blok 1. Dr. Roel van Wijk: Biofotonen, signalen uit een levend systeem.
10.45Inventarisatie van vragen (schriftelijk)
11.00Blok 2. Dr. Yu Yan: Het meten van vitaliteit
11.45Inventarisatie van vragen (schriftelijk)
12.00Bio-lunch met soep, broodjes en rauwe melk van Cor den Hartog
13.00Blok 3. Dr. Edurard van Wijk: De praktijk
13.45Inventarisatie van vragen (schriftelijk)
14.00Blok 4. Dr. Saskia Bosman: De vitale bodem
14.45Inventarisatie van vragen (schriftelijk)
15.00Behandeling van vragen (te beginnen met de schriftelijke) door de sprekers
16.00Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter
16.05Drankjes en voortzetting van de discussies
17.00Sluiting
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
NIEUWE DATUM: 9 dec 9.30
Lokatie: De Schaapskooi, Grote Veenderweg 10, 6741 MC Lunteren T 0342 419008
Door €35 te storten (als u NVLV-lid bent) of €50 (als u geen lid bent) op IBAN-rek: NL75 TRIO 039 046 0257 van het NVLV te Nijmegen.
Vermeld bij uw betaling voor- en achternaam van de deelnemer + emailadres. LET OP uw emailadres: i.p.v. het apestaartje @ schrijft u 2 hoofdletters: AT

Uw factuur ontvangt u op het aangegeven emailadres. De factuur drukt u af en toont deze op de themadag als uw bewijs van betaling. Maximum aantal deelnemers: 50. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring