Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Thema-avond Boerenwijsheid en Duurzaamheid, van Leven met de Aarde

24 maart 2015 20:00 - 22:00
Omschrijving
Dr. Ton Duffhues, directeur Atelier Waarden van het Land (waardenvanhetland.nl) komt naar Etten om te vertellen over het boek “Boerenwijsheid. Inspiratie voor een duurzame samenleving” geschreven door de Benedictijner monnik Anselm Grün. Ton Duffhues heeft een bijdrage geleverd aan dit boek en de redactie verzorgd. Anselm Grün schetst zijn visie op de combinatie van landbouw, zingeving en spiritualiteit. Hij ziet de boer als schepper van gezondheid, als bouwer en als herder. Ton Duffhues toont ons het spanningsveld tussen het ideaal beeld van de boer en de werkelijkheid van alle dag. Hij vertelt ons hoe de visie van Grün past in een moderne duurzame samenleving.

Medewerking geven Martijn Bongers (melkveehouder) en Tom Keuper (kringlooplandbouw). Ze vertellen hoe ze duurzaamheid op hun bedrijf in praktijk brengen en welke dilemma’s zij tegenkomen.

Bert Veld, voorzitter van de diaconie in een naburige gemeente, geeft zijn visie op de relatie pachter-landeigenaar; de kerk verpacht immers haar grond vanuit het principe van goed rentmeesterschap.

Na de pauze gaat Ton Duffhues met de aanwezigen in gesprek over wat zij zelf verstaan onder “Boerenwijsheid” in relatie tot voedsel(keten), bodem, natuur en platteland. Iedereen wordt uitgenodigd tot actieve inbreng.

Locatie
Glazeren Kast, Dorpsstraat 2 in Etten

Kosten
vrije gift

Aanmelden
b.f.eekma@gmail.com of levenmetdeaarde@live.nl

Informatie
Lies Visscher-Endeveld (06-53464642)
Ben Eekma (06-48500380)
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring