Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Moedermelk stijgt met stip als overbrenger van bestrijdingsmiddel glyfosaat

8 april 2014
Glyfosaat, het op wereldschaal gebruikte bestrijdingsmiddel in de landbouw, is aangetroffen in een pilot-onderzoek op 10 Amerikaanse moedermelk-monsters afkomstig uit heel de VS.
Resultaten van dit pilot-onderzoek gepubliceerd door de organisaties Moms Across America en Sustainable Pulse tonen aan dat bio-accumulatie van het bestrijdingsmiddel glyfosaat (het ophopen van glyfosaat-verbindingen in levende organismen) bij vrouwen geen theoretisch verhaal meer is. Een aantal conclusies (dat grondig, epidemiologisch onderzoek rechtvaardigt, ook in Europa):

  • glyfosaat werd aangetroffen in 3 van de 10 onderzochte moedermelk-monsters; de gehaltes blijken "hoog". Dat komt door de gebruikte onderzoeksmethode (ELISA) met een hoge detectiedrempel van 75 ug/l, waardoor de kans aanwezig is dat positieve waardes veel vaker voorkomen dan nu geconstateerd. De gevonden concentraties, variĆ«rend tussen 76 ug/l en 166 ug/l zijn 760 tot 1600 keer hoger dan de Europese Drinkwaternorm voor individuele bestrijdingsmiddelen toestaat, maar lager dan het maximum niveau van 700 ug/l toegestaan in de VS! De Amerikaanse norm was eerder vastgesteld door de Amerikaanse milieuwaakhond EPA, op basis van de nu foutief gebleken aanname dat glyfosaat zich niet ophoopte in levende organismen (..)
  • glyfosaat-gehaltes in 35 additionele urine-monsters waren 10x zo hoog als eerder vastgesteld in een onderzoek van Friends of the Earth in Europa.
  • Het nieuwe onderzoek toont aan dat Monsanto en supranationale organisaties het bij het verkeerde eind hebben met betrekking tot bio-accumulatie, met ernstige consequenties voor de volksgezondheid
  • Onderzoeksautoriteiten dringen er bij USDA (Min v Landbouw) en EPA (milieuwaakhond) op aan dat er een tijdelijke stop komt op alle glyfosaat-houdende bestrijdingsmiddelen, om de volksgezondheid te beschermen totdat uitgebreider onderzoek op glyfosaat in moedermelk is afgerond
  • De resultaten wijzen op een algemeen voorkomende accumulatie van glyfosaat-verbindingen bij vrouwen, hetgeen tot op heden is weggewimpeld, zowel door wetgevende autoriteiten wereldwijd, als de bio-tech industrie. De resultaten van de urine-bemonstering, in combinatie met die van het Europese onderzoek duiden erop dat voor de bio-accumulatie bij mannen geen wezenlijk ander beeld behoeft te worden verwacht.

Bron: momsacrossamerica.com

Zie ook: Glyfosaat bij koeien
Zie ook: Glyfosaat veroorzaakt nierfalen
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring