Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Pesticidenmix vaak veel gevaarlijker dan de afzonderlijke middelen

3 juni 2014
DNA-schade tijdens de celontwikkeling explodeert bij instralen van licht op mengsels van glyfosaat, atrazin en hun afbraakproducten

4 Franse onderzoekers van de Universiteit van Aix-Marseille hebben aangetoond dat mengsels van glyfosaat, atrazin en hun afbraakproducten (resp. AMPA, aminomethyl phosphoric acid en DEA, desethyl-atrazin), tot 20 x schadelijker waren dan de schade veroorzaakt door AMPA alleen, het giftigste middel onder de vier onderzochte stoffen.

In hun laboratorium-onderzoek op de kernen van zg. CHO-K1 cellen bleek bovendien dat bij instraling van licht de giftigheid nog eens met een factor 100 toenam. Oxidatieve stress bleek daarin de belangrijkste factor te zijn, zoals werd vastgesteld in een intracellulaire ROS-bepaling.

De studie vestigde de aandacht op het belang van meng-effecten op de uiteindelijke giftigheid voor het milieu van de besproken pesticidenmengsels. De studie wees ook op de beperkingen van de gebruikelijke testmethoden (waarbij slechts 1 middel geïsoleerd wordt bekeken) voor een efficiënte inschatting van de feitelijke milieurisico's.

Oorspronkelijke titel: Genotoxicity of mixtures of glyphosate and atrazine and their environmental transformation products before and after photoactivation.

Bron: greenmedinfo.com

Gepubliceerd in Chemosphere. 2014 Aug;108:93-100. doi: 10.1016/j.chemosphere.2014.02.079. Epub 2014 Apr 12 door: Roustan A(1), Aye M(2), De Meo M(3), Di Giorgio C(4), allen van het )Laboratoire de Mutagenèse et Toxicologie Environnementales, IMBE - UMR CNRS 7263/IRD 237, Faculté de Pharmacie, Aix-Marseille Université, 27 Bd Jean Moulin, 13385 Marseille Cedex 05, France.

(1) audrey.roustan@laposte.net.
(2) ayebaratier.melanie@yahoo.fr.
(3) michel.de-meo@univ-amu.fr.
(4) carole.di-giorgio@univ-amu.fr.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring