Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Model voor berekening van de ammoniakuitstoot klopt niet

11 oktober 2014
sitestatHet model waarmee de overheid ammoniakuitstoot laat berekenen klopt niet. Tenminste dat blijkt uit nieuw onderzoek van Wageningen Universiteit. Ammoniakbeperkende maatregelen als luchtwasschermen in stallen en het emissiearm uitrijden (injecteren) van mest blijken niet of nauwelijks resultaat op te leveren.

Het RIVM meet al jaren de gegevens over ammoniakconcentraties in lucht en regenwater, maar de uitkomsten wijzen niet in de richting van een vermindering, sinds het 'emissiearme' uitrijden door de overheid verplicht is gesteld. Er is juist sprake van een langzaam oplopen van de concentraties. Het RIVM loopt bepaald niet te koop met die gegevens, heeft Geesje Rotgers van V-Focus vastgesteld.

Ook de inventarisatie van ammoniak minnende korstmossen door Kok van Herk wijst dezelfde kant op: er is geen effect te melden van de emissieverlagende maatregelen die de overheid op basis van het rekenmodel voor ammoniak verplicht stelde. Het is natuurlijk altijd al curieus geweest dat de ons omringende landen geen verplichting kennen om drijfmest te injecteren.

Bron: EenVandaag
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring