Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Mars tegen Monsanto in Zwolle krijgt vervolg in gemeentepolitiek

24 mei 2014 14:00 - 16:00
Omschrijving
Op zaterdag 24 mei 2014 was er weer gelegenheid om Monsanto, Syngenta en andere multinationals uit hetzelfde hout gesneden, te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het wereldwijde verlies aan biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid als gevolg van het gebruik van genetisch gemodificeerde (GM) gewassen die het gebruik van bestrijdingsmiddelen sterk hebben doen toenemen.

Dat geldt zowel voor herbicide-resistente als voor insect-resistente GM-gewassen en heeft te maken met het feit dat onkruiden en insecten altijd resistentie zullen ontwikkelen tegen schadelijke stoffen waarmee ze vaak in aanraking komen. Steeds meer spuiten heeft dus alleen maar meer resistentie tot gevolg en is bijgevolg een kortzichtige 'oplossing', die ook nog eens veel milieu- en gezondheidsschade veroorzaakt.

In Zwolle (foto) liepen op het hoogtepunt van de mars 200 mensen mee. De multinationals pushen de afzet van bestrijdingsmiddelen via hun gepatenteerde GM-gewassen, met geen ander doel dan economisch gewin. Ons voedsel is dus speelbal geworden van hun hebzucht. De schade aan landbouwgronden en wereldvoedselproductie is geen enkel punt van overweging voor deze concerns bij het aanprijzen van hun waren.
Er waren marsen gepland o.a. in Zwolle, Amsterdam, Den Haag, Bergschenhoek en Groningen.

Bron: Aktie Agenda en rtvoost.nl

Mars tegen Monsanto krijgt in Zwolle een vervolg in de gemeentepolitiek


Zwolle gaat aan de slag met een voorstel om op een verantwoorde wijze met gentechnologie om te gaan. De motie 'Zwolle Gentechvrij/Gentech-verantwoord' van GroenLinks met die opdracht werd maandagavond 26 mei 2014 unaniem aangenomen. Gefeliciteerd, Zwolle!

Ook in Zwolle zijn mensen meer en meer bezorgd over genetische manipulatie van landbouwgewassen, over de toenemende macht van gentechbedrijven. En over de risico’s voor mens en natuur. Dit bleek ook bij het burgerinitiatief de Zwolse Mars tegen Monsanto op zaterdag 24 mei. De aangenomen motie vraagt om in overleg met inwoners na te gaan welk beleid tegemoet kan komen aan deze zorgen. Voorbeelden zijn de Gentechvrije gemeenten en regio’s die er al zijn. Met de uitkomsten van het onderzoek, via het gevraagde voorstel, kan de gemeenteraad bepalen hoe Zwolle verder op verantwoorde wijze met dit thema omgaat.

Voor de tekst van de motie: kijk hier

Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring