Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Eenzijdig perspectief tijdens internationale voedselconferentie Noordwijkerhout

27 september 2013
Alternatief voor 2014 staat in de steigers

Van 29 september tot 2 oktober 2013 vond in Noordwijkerhout de First International Conference on Global Food Security plaats, georganiseerd door Elsevier. Achter deze pretentieuze titel gingen sponsors als Monsanto en Unilever schuil. De conferentie beloofde ‘de nieuwste analyse, inspirerende visies en innovatieve onderzoeksmethoden’ naar voedselzekerheid. Wij betwijfelen of ze dat waar maakten, gezien het programma, de thema’s, de sprekers en de toegangsprijs van € 800.

Het debat over de toekomst van onze voedselvoorziening zou een democratisch proces moeten zijn; een interactie tussen wetenschappers, producenten en burgers. Het Voedsel Anders Netwerk is dat proces begonnen. Dit gaat culmineren in een tweedaags congres op 21 + 22 februari 2014, in het Jaar van de Familielandbouw uitgeroepen door de Verenigde Naties.

We zien uit naar een uitwisseling over de vele ecologische én rechtvaardige antwoorden op de problemen van het huidige voedsel- en landbouwmodel. De benaderingen die door miljoenen kleine boeren en consumenten in de wereld met toenemend succes worden toegepast en uitgebouwd. Daaronder vallen bijvoorbeeld agro-ecologische productiemethoden en directe marktafspraken tussen boer en consument. Dit zijn toekomstbestendige systemen die de bodemvruchtbaarheid versterken, het klimaat ontzien en voldoende, gezond voedsel produceren met een eerlijke prijs voor de boeren. Landbouw waar de generaties na ons ook van kunnen profiteren.

In Noordwijkerhout leken deze strategieën niet aan bod te komen. Daar besprak men vooral hoogtechnologische, industriële oplossingen voor het voedselvraagstuk. In september nog concludeerde de UNCTAD in het Trade and Environment Report 2013 dat ‘monoculturen en industriële landbouw niet voldoende betaalbaar voedsel produceren, terwijl de milieuschade stijgt’.’ *) De UNCTAD beveelt een omslag aan naar gesloten kringlopen en een divers productiepatroon dat overeenkomt met de multifunctionaliteit van landbouw.

Er was geen enkele boer of boerin uitgenodigd om in Noordwijkerhout te spreken. En dat terwijl er zoveel succes is behaald met co-creatie van kennis over voedsel en landbouw, een methode waar wetenschappers en boeren samenwerken. De rol van boeren in het produceren van voedsel leek op de conferentie te zijn vergeten, ondanks dat zo’n 70% van het voedsel van mensen op het platteland door kleinschalige boeren wordt geproduceerd.

Er was bovendien weinig aandacht voor het achterliggende handelsbeleid, waardoor veel boeren voor de export moeten produceren onder de kostprijs en in sommige gevallen zelfs van hun land worden verdreven voor bijvoorbeeld soja en biobrandstoffen. Volgens het Trade and Environment Report moeten we toe naar handelsbeleid dat zoveel mogelijk lokale en regionale voedselproductie stimuleert.

De urgentie van een omslag in het heersende beleid is groot. Vele eerdere rapporten en ervaringen wezen al op het feit dat een de huidige klimaat-, milieu-, gezondheids- en armoedeproblemen mede veroorzaakt zijn door de promotie en het gebruik van pesticiden, gentechnologie, exportgerichte productie en monoculturen. Die putten immers de bodem en de natuur uit, veroorzaken enorme CO2-uitstoot en brengen boerenfamilies in de schulden.

Door boeren en consumenten worden vele andere benaderingen in praktijk gebracht die het verdienen om op de kaart te worden gezet en zoveel mogelijk ondersteuning te krijgen. U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te praten op 21 en 22 februari 2014 in Wageningen.

*) Zie het rapport UNCTAD, Trade and Environment Report 2013. Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate, 18 September 2013.

Op 27 September 2013 ondertekend door:

A SEED
Boerderij Buitenverwachting
Boerengroep
Both ENDS
Burgers voor gentechvrij voedsel
Corporate Europe Observatory
De Waard Eetbaar Landschap
Down2Earth
ETC Foundation
FIAN Nederland
Gevoel voor Humus
Gezonde Moestuin Advies
Gifsoja.nl
ILEIA Kenniscentrum voor duurzame landbouw
Milieudefensie
Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
OtherWise
Platform Aarde, Boer, Consument
Stichting Gezonde Gronden
Stichting RUAF
TEAM Ecosys
Transnational Institute
Werkgroep Voedselrechtvaardigheid
Women’s International League for Peace and Freedom
XminY Solidariteitsfonds

(allen onderdeel van het Voedsel Anders- netwerk)
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring