Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Kamer dwingt alsnog Vrijstelling bovengronds mest aanwenden af.

5 juli 2013
Met algemene stemmen is op 4 juli 2013 een Kamermotie aangenomen waarin SP-afgevaardigde Van Gerven vraagt om een nieuwe vrijstellingsregeling voor 100 gecertificeerde kringloopboeren van VBBM en NFW die bovengronds mest willen uitrijden. De tekst van de motie luidde als volgt:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, alsnog vrijstelling te verlenen voor het bovengronds aanwenden van mest, aan maximaal honderd gecertificeerde ringboeren van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de Noordelijk Friese Wouden (NFW), voor een periode van vijf jaar teneinde deze periode te gebruiken voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling.

De staatssecretaris zei voor de stemming: ’Ik ontraad de motie, dien hem niet in of stem tegen. Want ik vrees dat de derogatie in gevaar komt als ik een experiment in de vorm van een Vrijstelling met mest toelaat. Als de motie niet wordt ingediend, dan zal ik ruimte geven dat er een onderzoeksontheffing komt. Verenigingen kunnen dan opnieuw een voorstel indienen, dat wel wetenschappelijk onderbouwd is.’

De geachte afgevaardigde Van Gerven was echter zo verstandig daar geen gevolg aan te geven en diende de motie toch in, met het verblijdende resultaat. Dit is vooral voor VBBM en NFW een prachtige uitkomst, want er is hard voor gestreden, maar ook de hele Nederlandse landbouw is hier mee gebaat. Een felicitatie waard! Dankzij deze periode is/wordt het nu mogelijk het onderzoek naar een verantwoorde manier van bemesten verder vorm te geven.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring