Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Gentech-gewassen: noodzakelijk, of ligt het anders?

7 juni 2013 20:00 - 22:00
Omschrijving
Op vrijdagavond 7 juni a.s. om 20:00 in Forum-zaal C222 organiseert de Independent Critical Student Group Wageningen een debat met internationale experts over de noodzaak van de omstreden genetisch gemodificeerde gewassen en hun vermeende sleutelrol bij de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk (Engels gesproken).

De introductie van genetisch gemodificeerde gewassen (ggg’s) in het ecosysteem doet grote vraagtekens rijzen bij velen. De belanghebbende agro-industriële multinationals prijzen hun waren aan als de oplossing van de wereldvoedselproblematiek. Tegelijkertijd publiceren wetenschappers kritiek bij de vleet en schieten activistische organisaties als paddenstoelen uit de grond. Dit terwijl overheden de wereldwijde introductie van ggg’s gewoon blijven steunen, alsof dit een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen is waarvan impact en risico's voldoende zijn ingekaderd door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Het is duidelijk dat we te maken hebben met zeer strijdige visies. Het ideale voedselsysteem is niet voor iedereen hetzelfde, noch de uitleg van het begrip “duurzaamheid”. Evenmin is er overeenstemming over de richting van gewenste landbouwontwikkelingen, terwijl de globalisering onverminderd doorgaat.

Wageningen (UR) is één van de brandpunten van het landbouwkundig onderzoek en dit vraagstuk is daar aan de orde van de dag. Maar ook hier heersen strijdige visies. Feitelijke inhoud en betekenis daarvan zijn voor het publiek niet duidelijk omdat er nauwelijks sprake is van transparantie over de ontwikkelingen rondom GGO’s. Onlangs heeft Wageningen (UR) nog forse kritiek moeten incasseren over het gebrek aan transparantie binnen de instellling, hetgeen het wetenschappelijk aanzien niet ten goede komt. Open discussie omtrent gevoelige onderwerpen is essentieel om de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het onderzoek niet in twijfel te hoeven trekken.

Met dit debat streeft de Independent Critical Student Group Wageningen (ICSGW) naar verheldering over de noodzakelijkheid van ggg’s, vanuit strijdige visies en belangen met wetenschappelijke achtergrond. Gezien het internationale karakter van dit onderwerp, zal het panel bestaan uit zowel binnen- als buitenlandse sprekers die belangrijke aspecten van de huidige landbouw belichten, waaronder wetenschappers, activisten en bedrijfsleven. Sprekers die hun komst reeds bevestigd hebben zijn: Markus Arbenz (IFOAM), Michael Antoniou (King’s College) en Michael Kester (Syngenta).

Locatie
Forum-gebouw zaal C222 op de campus van Wageningen (UR) op vrijdag 7 juni om 20:00 uur.
Gezien het beperkt aantal plaatsen is het aan te raden om op tijd aanwezig te zijn.

Kosten
geen
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring