Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Publieke presentatie van een praktische bodembeoordelingsmethode

16 september 2013 15:30 - 17:30
Omschrijving
Bodem-ConditieScore is een eenvoudige en goedkope methode om de bodem te beoordelen en de gewasproductie te verbeteren.

Veel melkveehouders hebben helaas een groot gebrek aan integrale kennis van de bodem en duurzaam bodembeheer terwijl met strenger wordende regelgeving, zoals voor fosfaat, het steeds lastiger wordt om op de gangbare manier verder te boeren.

Ontwikkeld door Wageningen Universiteit en Boerenverstand in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Livestock Research, leert deze methode de boer opnieuw naar zijn bodem te kijken.

CONO Kaasmakers ondersteunt deze praktische methode in het kader van haar duurzaamheidsprogramma “Caring Dairy”.

Programma
15:30 uur Inloop met drankje en Beemsterkaas, mogelijkheid tot rondleiding over het bedrijf.

16:00 uur Welkom door CONO melkveehouder de heer Konijn en initiator ir. Frank Verhoeven
Frank vindt dat praktische (boeren)kennis terug moet op het erf: simpele low-tech, low-cost methodes om de benutting van het land te verhogen.

16:10 uur Graslandopbrengst in relatie tot bodemkwaliteit op een melkveebedrijf door Dr. ir. Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) en Ing. Bert Philipsen (Wageningen UR, Livestock Research). Moet de melkveehouder zich focussen op permanent grasland? En het overige land in een gezonde rotatie? De visie van Nick en Bert en de resultaten van een Pratijknetwerk van CONO worden gepresenteerd.

16:30 uur Demonstratie BodemConditieScore door Dr. ir. Marthijn Sonneveld (Wageningen Universiteit). Marthijn is de drijvende kracht achter de BCS. Hij heeft de score uitgewerkt voor de Beemsterpolder en wetenschappelijk gepubliceerd. Deze middag steekt hij de schop in de grond en laat hij zien hoe de score precies werkt.

17:00 uur Kansen voor de toekomst! Door ir. Frank Verhoeven (Boerenverstand). Frank zal de website www.mijnbodemconditie.nl lanceren en het instructiefilmpje. Hij zal aangeven hoe de methode opgeschaald en uitgebreid gaat worden richting klimaat en broeikasgassen en welke kansen er liggen bij de markt en het beleid (GLB).

17:10 uur Discussie met de aanwezigen over nut en noodzaak - Dr. Simon Moolenaar (SKB).

17:25 uur Toelichting COP Ecosysteemdiensten door Jos Brils (Deltaris).

17:30 uur Afsluiting.

Doelgroep
Geïnteresseerden in de melkveehouderij.

Locatie
Melkveebedrijf Familie Konijn, Middenweg 54, 1462 HD, MiddenBeemster

Kosten
Geen
Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn!

CONO Kaasmakers heeft samen met de Stichting J. Mesdag-fonds en de stichting SKBduurzame ontwikkeling ondergrond, deze ontwikkeling aangejaagd en gefinancierd.

Aanmelden
www.mijnbodemconditie.nl

Informatie
Frank Verhoeven: frank@boerenverstand.org of 06 – 2000 3239
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring