Home | Contact | Mijn account | RSS | English

30-jarige Rodale veldproef (USA): biologische systemen presteren beter

20 september 2011
Bij het Amerikaanse Rodale Institute loopt reeds 30 jaar een langdurig veldonderzoek waarbij conventionele landbouwmethoden worden vergeleken met diverse alternatieve biologische landbouwmethoden. Naar aanleiding van het 30-jarige bestaan van deze veldproeven heeft het instituut een samenvatting van de resultaten online gezet. Hieruit blijkt dat de biologische systemen niet alleen beter scoren op het vergroten van de bodemvruchtbaarheid, maar ook dat de opbrengsten en het inkomen voor de boer gelijkwaardig of hoger zijn, ook zonder een prijs premium voor de biologische producten. Daarnaast hebben de biologische methoden het voordeel dat het energiegebruik (CO2 uitstoot) lager is, dat ze meer werkgelegenheid bieden op het platteland en dat de methoden veiliger zijn voor de boer en het omliggende milieu. Tot slot blijken de biologische systemen door de grotere bodemvruchtbaarheid beter resistent tegen periodes van droogte, een eigenschap die in de komende decennia waardevol is als gevolg van het veranderende klimaat.

De resultaten van de 30-jarige proef zijn te vinden op deze website: www.rodaleinstitute.org/fst30years. De resultaten zijn ook te downloaden als pdf, via deze link: www.rodaleinstitute.org/files/FSTbookletFINAL.pdf.

Hier nog de voornaamste conclusies van de veldproeven:
- de opbrengst van de biologische systemen is gelijkwaardig met die van het gangbare systeem
- in droge jaren is de opbrengst van de biologische systemen hoger dan die van het gangbare systeem
- de biologische systemen leiden tot een opbouw van organische stof in de bodem, in plaats van een geleidelijke afbraak zoals in het gangbare systeem
- de biologische systemen gebruiken 45% minder energie en produceren 40% minder broeikasgassen t.o.v. het gangbare systeem
- de biologische systemen zijn winstgevender dan het gangbare systeem
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring