Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Succes! Afschaffing RUB regeling uitgesteld tot 1 januari 2014

16 maart 2012
Op 1 februari j.l. werd door het Ctgb (College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden)aangekondigd dat de zogenaamde RUB regeling per 1 juli 2012 op de schop zou gaan. Onder de RUB (Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen) regeling werden bepaalde stoffen waaronder melk, bijenwas, bier, zeep, knoflook, zeewier, plantaardige oliën, e.d. vrijgesteld van registratie als bestrijdingsmiddelen. Deze stoffen werden bij instelling van de RUB zo onschuldig gevonden, en hun gebruik zo gering, dat de overheid het toentertijd niet nodig vond de zware (en ook dure) toelatingseisen van de gewasbeschermingsmiddelen wet hierop toe te passen.

Om de Nederlandse wetgeving in lijn te brengen met nieuwe Europese Gewasbeschermingsmiddelen-verordening was het volgens het Ctgb noodzakelijk de automatische goedkeuring van de RUB middelen per 1 juli 2012 in te trekken. Gebruikers van middelen die onder de RUB vrijstelling vielen zouden hier dan ofwel bezwaar tegen kunnen maken, ofwel de middelen vóór 1 juli als gewasbeschermingsmiddel goedgekeurd moeten krijgen.

Dit besluit van de Ctgb veroorzaakte veel onrust bij boeren en tuinders, die mogelijk per 1 juli vele natuurlijke, milieuvriendelijke producten niet meer konden gebruiken, tenzij deze in een versnelde procedure goedgekeurd werden. Normaliter is de goedkeuring van een gewasbeschermingsmiddel een zeer langdurig en kostbaar proces.

Middels een e-mail actie gericht op de Tweede Kamerleden van de vaste Commissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) en Infrastructuur en Milieu (IM) heeft het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding begin maart aandacht gevraagd voor het probleem. Leden werden opgeroepen middels het versturen van een e-mail en een bijbehorend positie-document aan de Tweede Kamer leden te vragen de kwestie hoog op de agenda te zetten.

Onze actie (en soortgelijke acties van andere organisaties en individuen) hebben gelukkig het gewenste effect gehad. Veel Tweede Kamer fracties gaven allereerst veelbelovende reacties (zie reacties van SGP, CDA en Partij voor de Dieren). Vervolgens kondigde Staatssecretaris Bleker in een brief aan de Tweede Kamer op 16 maart aan dat hij met het Ctgb overlegd had, en de termijn voor de goedkeuring van de RUB gewasbeschermingsmiddelen zou verlengen tot 1 januari 2014 (met daarbij een mogelijke aflever- en opgebruiktermijn van maximaal 18 maanden, tot uiterlijk 1 juli 2015). Daarnaast zal de Staatssecretaris bij de Europese Commissie aandringen op een zeer spoedige uitwerking (uiterlijk mei 2012) van de criteria voor een vereenvoudigde goedkeuring van de vele laag risico stoffen die vallen onder de RUB toelatingen. Het Ctgb zal daarna voorlichtings-bijeenkomsten organiseren voor de belanghebbenden over de goedkeuringsprocedures.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Downloads en links:
- RUB positie document, geschreven door Nico Stutterheim (Agrobio Products), bewerkt door Anton Nicola

- discussie op Foodlog.nl die losbarste over dit onderwerp, mede naar aanleiding van een column van Felix Wilbrink in de Telegraaf, die het probleem koppelt aan de regelgeving rondom het bovengronds uitrijden van mest.

- uitgebreide analyse van Bionext, die samen met LTO Nederland bezwaar heeft aangetekend tegen de voorgestelde wijzigingen
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring