Home | Contact | Mijn account | RSS | English

NVLV themadag "Bijen en wormen: de basis voor onze voedselproductie"

6 oktober 2011 9:45 - 15:00
Omschrijving
Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) organiseert op donderdag 6 oktober 2011 een themadag met als onderwerp "Bijen en wormen: de basis voor onze voedselproductie".

Honingbijen boven de grond en wormen onder de grond vormen de basis voor onze voedselproductie. Op deze themadag staan wij stil bij dit gegeven en besteden we aandacht aan de teruggang van zowel bijen als wormen in de moderne landbouw. Er wordt gekeken naar de oorzaken van deze teruggang, en naar mogelijke oplossingen. Ook wordt gekeken hoe boeren bewust kunnen sturen op het vergroten van de aantallen bestuivende insecten en het bodemleven. Zowel bijen als wormen bepalen het inkomen van de boer: de boer die hier kennis van heeft kan er mee leren werken en er zijn voordeel mee doen.

Bijen zorgen voor bestuiving in de landbouw en de natuur, en zijn ook voeding voor vele andere soorten dieren. Maar de honingbij (en vele andere nuttige insecten) worden bedreigd door onze huidige manier van landbouw; een teken dat er iets danig mis is in de huidige landbouw.

Het bodemleven voedt de planten: het bodemleven is voor de planten zoals de darmflora is voor mens en dier. Net zoals een gezonde darmflora nuttige stoffen vrijmaakt uit voedsel, zo maakt een gezond bodemleven nuttige stoffen vrij voor planten. De taken van wormen zijn daarbij veelomvattend: de worm staat als organisme aan de top van het biotoop in de bodem.

Een gezonde, levende bodem bevat ongeveer 15 á 20 ton aan levende biomassa per ha. Binnen de kringlooplandbouw is een belangrijke werkwijze / filosofie dan ook: “de boer voedt het bodemleven, het bodemleven voedt de plant”. Boeren die werken volgens de kringlooplandbouw zijn zich ervan bewust dat zowel kunstmest als antibiotica niet bijdragen aan een gezond bodemleven. Ze dienen dan ook overbodig te worden gemaakt om op de lange termijn nog gezond voedsel (wat in balans is) te kunnen produceren voor de consument.


Programma

09.00 – 09.45 uur: Inloop en koffie / thee

09.45 – 10.45 uur: Romée Van der Zee – De honingbij: het nut, de kansen en de bedreigingen.
Romée Van der Zee is een internationaal bekende bijenexpert van het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek (NCB), een organisatie die onderzoek verricht naar de oorzaak en de ontwikkeling van bijensterfte in Nederland. In haar bijdrage zal zij ingaan op de laatste stand van zaken betreffende het onderzoek, zowel in Nederland als internationaal.

10.45 – 11.00 uur: koffie / thee in de zaal

11.00 – 12.00 uur: Peter Vanhoof – De bovenwereld van de bijen en de onderwereld van de wormen: is er een relatie? Lees meer over deze presentatie...
Peter Vanhoof (Organic Forest Polska) is een praktijkdeskundige van de honingbij: hij heeft circa 100 bijenvolken in beheer en is voorzitter is van een bijenvereniging in Polen. Dhr. Vanhoof is in België geboren en woont en werkt sinds 1994 in Polen.

12.00 – 13.00 uur: LUNCH – stamppotmaaltijd met zuiveltoetje plus mogelijkheid tot netwerken

13.00 – 13.30 uur: Speakers’ corner – mogelijkheid voor korte presentaties / aankondigingen (graag vooraf opgeven bij de organisatie)

13.30 – 14.30 uur: Egbert Lantinga – Het nut van aardwormen en de kansen voor de boer.
Egbert Lantinga (Leerstoelgroep biologische landbouwsystemen, WUR) heeft met zijn studenten onderzoek gedaan naar de levenswijze en het nut van verschillende soorten aardwormen (40 soorten) op de bedrijven van Theo Spruit en Jan ter Voort. Elk type worm vervult een bepaalde functie in de biotoop van het bodemleven. Boeren kunnen veel doen (en nog meer laten) om het leven van de aardworm te bevorderen.

14.30 – 15.00 uur: Paneldiscussie

15.00 uur: Sluiting themadag door de voorzitter

Tot circa 16.00 is er nog een koffie / borrel voor de deelnemers die na willen praten.

PMOV themadagen
Deze themadag wordt georganiseerd in de traditie van de PMOV, één van de voorlopers van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding. De PMOV (Platform Minderhoudhoeve, Ossekampen, VEL/VANLA) bestond uit een groep melkveehouders en wetenschappers die eind jaren ‘90 verder wilden gaan met ecologische technieken en principes waarmee goede resultaten werden behaald op de proefbedrijven van het Wageningen Universiteit en Research Centrum. De essentie van de PMOV aanpak was: structuurrijker en eiwitarmer voeren > gezondere dieren > betere mestkwaliteit > stimuleren bodemleven > minder kunstmest. Deze aanpak vormt de basis van de kringlooplandbouw die nu door het NVLV gepropageerd wordt. Het PMOV organiseerde regelmatig inspirerende themadagen, een traditie die het NVLV graag wil voortzetten.

Zie hier voor een verslag van de vorige PMOV themadag.

Doelgroep
Leden van het NVLV, voormalige deelnemers aan de PMOV, plus alle overige geïnteresseerden.

Locatie
"De Hoeksteen", De Poort 17 – 19, 8255 AA Swifterbant. Tel. 0321-321432.

Kosten
€45,- per persoon, inclusief lunch en consumpties. Leden van het NVLV krijgen €10,- korting.

Aanmelden
Aanmelden bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (zie link rechts bovenaan deze pagina).

Aanmelden kan eventueel ook via e-mail: joanna.ybema@hotmail.com of telefonisch: Wigle Vriesinga, tel.: 0512-541314, fax: 0512-537600. S.v.p. bij aanmelding via e-mail vermelden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres + of je lid bent van het NVLV.

Na aanmelding volgt nadere informatie, zo mogelijk via de mail.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring