Home | Contact | Mijn account | RSS | English

NVLV themadag "Bodem en Gewas" in Swifterbant

21 november 2012 9:30 - 15:00
Omschrijving

Op woensdag 21 november 2012 organiseerde het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) de themadag "Bodem en Gewas" in de Hoeksteen in Swifterbant.

Programma:

1. “Ins en outs van stikstof bij melkvee” door Ad van Vuuren (Wageningen UR Livestock Research)

Dr. A.M van Vuuren is als onderzoeker van de verteringsfysiologie van herkauwers verbonden aan het WUR onderzoeksstation in Lelystad. Door middel van onderzoek met fistel koeien is een goed beeld ontwikkeld over het optimale rantsoen van de koe om zowel economisch als ecologisch het beste te presteren.

In 2015 eindigt het melkquotum en komt er een nieuwe beperkende stikstof / fosfaat norm. Door de koe te voeren als een herkauwer en het grasland te beheren als een levende bodem wordt deze beperkende norm een nieuwe kans, die niet alleen kosten besparend, maar ook opbrengstverhogend werkt.

Belangrijke punten uit de presentatie:
- Minder stikstof in het voer leidt tot een lagere stikstof uitstoot in de melk en urine.
- Minder stikstof in het voer kan ook leiden tot een lagere productie van melkeiwit.
- Om melkproductie in stand te houden is een goede voorziening van eiwit en energie cruciaal.
- Voor een goede eiwitbenutting zijn alle schakels in de kringloop (mest – bodem – gewas - dier) belangrijk.
- Een optimale eiwitbenutting vergt zowel goed voermanagement als ook goed graslandmanagement.

Download hier meer informatie over de presentatie van Ad van Vuuren.

2. “Duurzaam Bodembeheer met gesteentemeel” door Gino Smeulders (www.debiogeoloog.nl)

Gino Smeulders is werkzaam als onderzoeker en adviseur op het grensgebied van biologie en geologie. Hij heeft veel praktijkervaring opgedaan met de toepassing van gesteentemeel in de landbouw in een meerjarig onderzoeksprogramma van ingenieursbureau Arcadis.

Deze lezing sluit aan op de lezing van Ad van Vuuren. Een vruchtbare, levende bodem vormt de basis voor de nieuwe uitdaging om binnen de stikstof / fosfaat norm meer ruwvoer in kg ds/ha te winnen van een hogere kwaliteit.

Het gebruik van gesteentemeel voor bodemverbetering wordt al eeuwenlang op kleine schaal, meestal door biologische boeren en tuinders, toegepast. De laatste jaren is de techniek door o.a. ingenieursbureau Arcadis "herondekt" en is er ook veel belangstelling vanuit de gangbare landbouw. De toepassing van gesteentemeel biedt een mogelijkheid voor het herstellen van bodems die verslaafd zijn geraakt aan stikstof. Gesteentemeel geeft het bodemleven weer de kans om de planten te voorzien alle mineralen, die zowel nodig zijn voor een gezonde plantengroei als voor het gezond maken en houden van uw veestapel.

Download hier meer informatie over de presentatie van Gino Smeulders.

Met het voeder rantsoen van Ad van Vuuren krijgen we een gerijpte drijfmest in de opslag. Mits goed bewaard is deze gerijpte drijfmest een goede voeding voor het bodemleven. Door bovendien gesteentemeel te gebruiken komen er voldoende mineralen beschikbaar die door het bodemleven worden omgezet in een opneembare vorm voor de planten.

De samenwerking van gerijpte drijfmest plus gesteentemeel maakt stikstof uit kunstmest overbodig en als extra bijkomstigheid wordt ook een mogelijk tekort aan fosfaat opgelost.

Kom naar deze lezingen om uw kennis te verhogen om de uitdaging aan te kunnen gaan, dat de nieuwe stikstof / fosfaat norm voor uw bedrijf niet de beperkende factor zal worden!!!

Doelgroep
Leden van het NVLV, de VBBM (Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu) en overige belangstellenden.

Locatie
"De Hoeksteen", De Poort 17 – 19, 8255 AA Swifterbant. Tel. 0321-321432.

Tijd
Inloop met koffie / thee om 9.30, aanvang lezingen 10 uur tot 15 uur.

Kosten
€45,- per persoon, inclusief lunch en consumpties. Leden van het NVLV en de VBBM krijgen €10,- korting. Betaling geschiedt achteraf d.m.v. een factuur.

Aanmelden
U kunt zich opgeven:
- Per mail: stuur een e-mail naar info@netwerkvlv.nl, met daarin uw naam, adresgegevens en of u lid bent van het NVLV of de VBBM.
- Per telefoon: u kunt zich ook telefonisch opgeven bij Gerrit Schott (0515 – 424136 of mobiel 06 – 81381369) of Wigle Vriesinga (06 – 22794316).

Graag opgeven vóór 18 november in verband met de catering.
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring