Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Vastleggen van metalen door glyfosaat veroorzaakt gebreks- en nierziekten

5 maart 2014
De epidemie van nierschade in Sri Lanka en andere ontwikkelingslanden met grote landbouwgebieden is waarschijnlijk toch het gevolg van het intensieve gebruik van het bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto. Medisch onderzoekers uit Sri Lanka en de Verenigde Staten ontdekten dat het middel complexen vormt met (zware) metalen uit water of kunstmest, die slecht afbreekbaar zijn. Zie de illustratie onderaan. Dit proces van inkapselen en vastleggen noemt men chelatie. Tijdens het (vaak jarenlange) contact met glyfosaat hopen deze chelaten zich op in het lichaam omdat de nieren er geen weg mee weten. Zo veroorzaakt glyfosaat niet alleen kunstmatige tekorten aan sporenelementen in de bodem, maar ook nog eens nierschade in het lichaam.

Hieronder een video uit de tijd dat de oorzaak nog duister was.

Verschillende wetenschappers hebben al geconcludeerd dat er sprake moet zijn van een nefro(=nier)toxische stof. Maar die was tot nu toe niet geïdentificeerd. Op basis van de bekende gegevens hebben de onderzoekers nu criteria opgesteld waaraan de onbekende stof moet voldoen: gemaakt van chemicaliën die de afgelopen twintig tot dertig jaar nieuw in het milieu zijn geïntroduceerd, in staat tot het vormen van stabiele complexen met hard water en tot het vasthouden van nefrotoxische metalen die daarmee bij de nieren terecht komen. En de stof moet op verschillende manieren in het lichaam kunnen komen: via eten of drinken, maar ook door inademing of door de huid.

Roundup, met als werkzame stof glyfosaat, voldoet aan al die voorwaarden. Glyfosaat zonder hulpstoffen is giftig*), maar niet zodanig dat het op zichzelf zulke ernstige nierproblemen kan veroorzaken. De rol van glyfosaat-metaalcomplexen is echter nooit serieus bestudeerd, schrijven de onderzoekers. Maar er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat de tijd waarin glyfosaat afgebroken wordt als het eenmaal in de grond terecht is gekomen, toeneemt van 47 dagen voor het pure middel, tot 22 jaar wanneer het aan metalen gebonden is.

Bron: niernieuws.nl

Update 18-mrt-2014: Sri Lanka verbiedt gebruik glyfosaat

*) glyfosaat met hulpstoffen, zoals in Roundup, is tot 1000x giftiger dan glyfosaat in zijn eentje.
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring