Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Platform Kringlooplandbouw

Het Platform Kringlooplandbouw bestaat uit een groep adviseurs, wetenschappers en praktiserende melkveehouders die al meer dan 10 jaar betrokken zijn bij de ontwikkeling van kringlooplandbouw. In eerste instantie bij de proefboerderijen Minderhoudhoeve en Ossekampen, en de Friese Milieucoöperaties Vel&Vanla (onder de vlag PMOV). Op dit moment is het kringloopgedachtegoed de basis voor het programma Duurzaam Boer Blijven (www.duurzaamboerblijven.nl) geleid door de ETC Adviesgroep (www.etcnl.nl), Boerenverstand (www.boerenverstand.org) en Dirksen Management Support (www.dmsadvies.nl) in samenwerking met vele partners binnen en buiten het Netwerk VLV. Ruim 350 melkveehouders zijn binnen dit programma actief met het optimaliseren van de bodem-plant-dier-mestkringloop, het terugdringen van de milieu- en klimaatbelasting, het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de economische positie van de bedrijven.

Het doel van het Platform Kringlooplandbouw is tweeledig.

Certificering en monitoring
Staven en vergelijkbaar maken van de bedrijfsvoering volgens kringloopprincipes en uiteindelijk de behaalde (milieu)resultaten certificeren. Zo worden deze herkenbaar voor burger en consument en kan de veehouder een meerprijs ontvangen, vrijstellingen voor knellende regelgeving krijgen of andere voordelen genieten. Kringlopen moeten bij voorkeur ook op regionaal niveau gesloten worden, waarbij wij zoveel mogelijk de samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders stimuleren. De productie van kwalitatief goede (drijf)mest en duurzaam bodembeheer zien we als een belangrijke sleutel tot succes. Het netwerk VLV heeft ervoor gezorgd dat het Centrum voor Landbouw en Milieu een rapport heeft geschreven over de meerwaarde van kringlooplandbouw (hier te downloaden) en in vervolg daarop de certificering van kringlooplandbouw heeft onderzocht. In deze rapporten wordt de meerwaarde van kringlooplandbouw duidelijk en wordt een voorzet gegeven hoe deze te certificeren. Een belangrijke basis voor ons werk.

Ondersteuning bij omschakelen naar een meer natuurlijke productiewijze
Door het organiseren van studiegroepen en themadagen, het maken van nieuwsbrieven en andere vormen van kennisuitwisseling willen we boeren stimuleren hun mineralenkringloop verder te sluiten. Omschakelen kost echter tijd. Dit heeft te maken met de volgende factoren:
- boeren zitten in vaste structuren: verplichtingen bij de bank, de manier van werken van loonwerkers, en de meningen van buren en familie die het anders doen: omschakelen is heel ingrijpend en vergt moed;
- hoewel er aardig wat kennis is, is het ook nog een kwestie van ontdekken en experimenteren;
- er is beleidsruimte nodig, om boeren bijvoorbeeld ontheffing van de mestwet te geven;
- er staat in veel gevallen geen hogere productprijs tegenover de inspanningen (alhoewel de CONO maar ook De Natuurhoeve en andere zuivelaars steeds meer gaan uitbetalen voor uitmuntende milieuprestaties).
Het netwerk kent een grote groep adviseurs, die gewend zijn studiegroepen van boeren te begeleiden.

Contactpersoondoel e-mail
Frank Verhoeven certificering en monitoringfrank@boerenverstand.org
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring