Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Glyfosaat, de stof die ondertussen overal in zit, te beginnen in Roundup

Even vooraf: glyfosaat doodt niet alleen het gewas maar ook gunstig bodemleven*). Het grijpt aerobe bacteriën en schimmels aan die uiterst belangrijk zijn voor bodemvorming. Dat heeft forse consequenties. De natuurlijke bodemvruchtbaarheid neemt daardoor geruisloos af en de bodemerosie toe. Door gebruik van glyfosaat zaagt de industriële landbouw dus de poten onder zijn eigen stoel weg, want de productiefactor GROND wordt langzaam maar zeker onklaar gemaakt.
  1. de aanvoer van weerstandsverhogende, organische voedingsstoffen naar de plant stokt,
  2. de humusvorming rond de wortels komt tot stilstand en daarmee de opslag van CO2;
  3. de voedzaamheid van ons voedsel vermindert door ontbrekende organische nutriënten,
  4. de (kruimel)structuur stort in door afbraak van lijmstoffen (-> de bodem erodeert),
  5. het waterbergend vermogen van de bodem neemt af met verminderend poriënvolume.
  6. Klimaat: door de afnemende warmtecapaciteit van de bodem kan de temperatuur van het bodemoppervlak bij felle zon momentaan sterk oplopen. Veel meer hete, opstijgende lucht zorgt dan voor felle, lokale buien.

Maar dat is nog niet alles: onze gezondheid staat op de tocht. Moderne menselijke ziekten houden gelijke tred met 't stijgend gebruik van glyfosaat in de landbouw. Hieronder de grafiek van Glyfosaat op tarwe, afgezet tegen glutenintolerantie. LET OP: dit zijn Amerikaanse gegevens, maar Europa kan er zijn lessen uit trekken.

*) STELLING: Akkers RESETten met glyfosaat is schieten met een kanon op een mug
Het oplossen van een cosmetisch onkruidprobleem met glyfosaat gaat heel erg ver, gezien de aanzienlijke gezondheidsschade die bodem, mens en dier ervan oplopen.

Figuur: Nancy Swanson
Hospital discharge diagnosis (any) of celiac disease ICD-9 579 and glyphosate applications to wheat (R=0,9759, P= 1,862.10-6). Bronnen: USDA:NASS; CDC.

Glyfosaat ondergraaft de humane en dierlijke gezondheid op verschillende wijze:
a) het sluit 2-waardige sporenelementen op en veroorzaakt dus gebreksziekten.
b) Het elimineert belangrijke aerobe bacteriën in bodem én ingewanden
c) Het blokkeert arom. aminozuren via de shikimaat-route en ook sulfaattransport;
d) het legt een hele serie CyP450 (CYP)-enzymen lam, belangrijk in lever en nieren.
e) Het perforeert de darmen en veroorzaakt zo auto-immuunreacties (gluten bv!).

Ad a) Glyfosaat, verduisteraar van sporenelementen in bodem, plant, dier en mens
Glyfosaat is een breedwerkend herbicide dat veel sporenelementen inkapselt (cheleert); dat heeft gevolgen voor de hoeveelheden geproduceerde eiwitten en enzymen waarbij sporenelementen hard nodig zijn als cofactor, en de plant sterft af tenzij hij door meneer Monsanto ongevoelig (Roundup Ready) is gemaakt voor glyfosaat. Dat is in de VS vaak het geval, waardoor het gebruik van glyfosaat zeer sterk is toegenomen (resistentie-ontwikkeling bij onkruiden!).

ad b) Glyfosaat, veel te zwaar geschut voor alleen het doden van onkruid.
Glyfosaat elimineert vooral aerobe bacteriën en schimmels, niet alleen in planten maar ook in de bodem en in onze darmen. Omdat een florerend bodemleven zo belangrijk is voor het doorgeven van voldoende organische voedingsstoffen aan planten, beïnvloedt het doden van bacteriën en schimmels dus zeer sterk de voedzaamheid van de volgende oogst en het weerstandsvermogen van dieren en mensen, die afhankelijk zijn van de organische nutriënten die het gehandicapte bodemleven nog kan afleveren bij de plantenwortel.

Ad c) Zonder aromatische aminozuren weinig sulfaattransport naar de hersenen
Na het planten- en bodemverhaal zijn we er nog niet, want er zitten ook (steeds meer, zie grafiek) glyfosaatresiduen in ons voedsel. De aerobe darmbacteriën van dier en mens worden geschaad in hun metabolisme door glyfosaatresiduen. Zo komen er bv. veel te weinig aromatische aminozuren beschikbaar via de shikimaatroute, zoals phenylalanine, tyrosine en tryptofaan. Dat zijn essentiële aminozuren die de mens niet zelf kan aanmaken. Tryptofaan is belangrijk is bij eetstoornissen (obesitas/anorexia), de vorming van serotonine (depressiviteit!) en melatonine (slaapritme). Fenolen worden nu het alternatief vehikel voor het uiterst belangrijke sulfaattransport (gebrek aan sulfaat in de hersenen speelt een belangrijke rol in neuro-degeneratieve aandoeningen als autisme, ADHD, Parkinson en Alzheimer). Daar hangt wel een gewichtig prijskaartje aan, want fenolen zonder voldoende sulfaat veroorzaken chronische ontstekingen in de darmwand. Samen met het zg. Lekkende Darm Syndroom (zie e), leveren die een rijke oogst aan moderne ziekten op, die bijna stuk voor stuk hun oorzaak vinden in een onbalans van bacteriën in de darmen.

Ad d) Glyfosaat zet lever maar ook nieren buiten spel en ontregelt de reproductie
Ook de vorming van een groot aantal reinigende Cytochroom P450-enzymen (CYP-enzymen) wordt door glyfosaat onderdrukt. Allerhande gifstoffen die normaliter door de lever zouden worden uitgeschakeld, blijven nu circuleren en hebben een veel grotere impact. En niet alleen dat, het zorgt daardoor ook voor overbelasting van de nieren, die uiteindelijk kunnen bezwijken. In Sri Lanka en Zuid-Amerika kunnen we dat op grote schaal zien bij landarbeiders in suikerrietvelden, die aan hoge doses glyfosaat worden blootgesteld onder extreme omstandigheden. Echter ook bij lagere concentraties doet glyfosaat zijn vernietigende werk. Al bij enkele ppm (mg/kg) treden er hormonale verstoringen en foetale misvorming op.

Ad e) Glyfosaat, het Trojaanse paard dat ons immuunsysteem langzaam verziekt.
Qua structuur is glyfosaat een dubbelganger van glycine, het kleinste van de aminozuren die voorkomen in ons DNA en waaruit ook onze eiwitten worden opgebouwd. Door zijn gelijkenis met glycine stapelt glyfosaat zich niet alleen op in onze botten, maar ook overal in de rest van ons lichaam waar zich peptiden (brokstukken van eiwitten) bevinden die glycine-bouwstenen bevatten. Glyfosaat is dus een verstekeling die zich uitermate goed verstopt. Door glyfosaat veranderen glycine-houdende eiwitten van karakter en worden deze 'neppers' ook niet meer behoorlijk afgebroken. We blijven dus letterlijk zitten met de brokken. Nu zijn de poppen pas echt aan het dansen: de darmwand gaat ontsteken en er gaan gaten vallen in de darmwand door het eiwit zonuline, dat als gevolg van glyfosaat in concentratie is verhoogd. Bij mensen heet dit het Lekkende Darm Syndroom en bij koeien levert het chronisch botulisme op. Het immuun-systeem blijft nu continu alarm slaan tegen alle vreemde stoffen die de buikholte en de bloedbaan bereiken, terwijl de situatie natuurlijk niet beter wordt van het ontbreken van allerlei CYP-enzymen. Ons lichaam maakt daardoor chronisch anti-stoffen aan tegen al die onverteerde, 'vreemde', accumulerende eiwitten die niet meer als lichaams-eigen herkend worden. Het lichaam keert zich dus tegen zichzelf en ontwikkelt een auto-immuunreactie die bv. begint met een lichte gluten-intolerantie en eindigt met een knetterende glutenallergie. Kortom, een geweldige verspilling van energie, en dat op continue basis. En het is maar één voorbeeld van alle moderne ziekten en allergieën die de afgelopen decennia de kop hebben opgestoken! Samen met de grote tekorten aan sporenelementen, aminozuren en organische zwavelverbindingen kan de 'glycine-connection' verklaren waarom het toenemend glyfosaat-gebruik in de landbouw zo sterk correleert met de opkomst van ziekten als diabetes, obesitas, kanker, Alzheimer, Parkinson, ALS, Crohn, gluten-intolerantie, adrenaline-tekorten, open rug, abortus, onvruchtbaarheid, misvormingen, bloedarmoede en AUTISME. Zie rechts.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Glyfosaat is ook aangetoond in vaccins. Die worden vaak gemaakt met gelatine uit de botten van dieren. Als die dieren GMO- (genetisch gemodificeerd)-voer kregen tijdens hun leven is er glyfosaat geäccumuleerd in hun botten en vinden we dat terug in de gelatine. Glyfosaathoudend GMO-voer veroorzaakt vrijwel steeds chronische klachten bij landbouwhuisdieren. Het vee-verhaal is bijna hetzelfde als voor de mens, alleen is het 100x erger, omdat vee via het GM-voer veel meer glyfosaat binnenkrijgt dan mensen.

Stephanie Seneff over AUTISME:Download de presentatie die Stephanie Seneff in het filmpje gaf en open die in een 2e venster om mee te lezen.

Osborne interviewt Seneff

Samsel/Seneff: artikel Coeliakie &glutenintolerantie Interdisciplinary Toxicology

Samsel/Seneff: artikel Onderdrukken cytochroom P450 (CYP) enzymen

presentatie Stephanie 25mei16

Waarom reguliere tarwe tegenwoordig vaak giftig is

Monsanto's wil is wet

Glyfosaat een duivelswapen
Filter Welkom Vereniging Lidmaatschap Bestuur Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring