Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Glyfosaat, de stof die ondertussen overal in zit

Moderne menselijke ziekten houden gelijke tred met 't stijgend gebruik van glyfosaat in de landbouw. Hier glyfosaat op tarwe, afgezet tegen glutenintolerantie

Figuur: Nancy Swanson
Hospital discharge diagnosis (any) of celiac disease ICD-9 579 and glyphosate applications to wheat (R=0,9759, P= 1,862.10-6). Bronnen: USDA:NASS; CDC.

De drie belangrijkste bezwaren van glyfosaat zijn: a) het sluit sporenelementen op, b) het vangt aromatische aminozuren af en c) het corrumpeert glycine-houdende eiwitten.

Ad a) Glyfosaat, verduisteraar van sporenelementen in plant en bodem
Glyfosaat is een breedwerkend herbicide dat veel sporenelementen afschermt*);
het blokkeert daardoor 1) de enzymvorming in planten, waarbij sporenelementen hard nodig zijn, en het blokkeert 2) op dezelfde manier aerobe bacteriën en schimmels in de bodem. Dit komt omdat een deel van de glyfosaat direct via de groeipunten van de wortels de bodem infiltreert.
Omdat een florerend bodemleven zo belangrijk is voor het doorgeven van voldoende organische verbindingen aan planten, beïnvloedt het doden van bacteriën en schimmels dus niet alleen de planten en het bodemleven zelf, maar ook nog eens het weerstandsvermogen van dieren en mensen, die afhankelijk zijn van de organische nutriënten die het bodemleven aflevert bij de plantenwortel. Zie verder b) hieronder.

Bij glyfosaatgebruik op het gewas wordt er dus ook in de bodem van alles ontregeld, vanwege aerobe bodembacteriën en schimmels die sneuvelen onder de glyfosaatwerking:
  1. de aanvoer van weerstandsverhogende, organische voedingsstoffen naar de plant stokt,
  2. de humusvorming rond de wortels komt tot stilstand en daarmee de opslag van CO2;
  3. de voedzaamheid van ons voedsel vermindert door ontbrekende organische nutriënten,
  4. de (kruimel)structuur stort in door afbraak van lijmstoffen (beschermend tegen erosie),
  5. het watervasthoudend vermogen van de bodem neemt af met verminderd poriënvolume. Kortom:
  6. de natuurlijke bodemvruchtbaarheid loopt gestadig terug.
Zo belanden onze landbouwproductie én onze gezondheid op een hellend vlak door glyfosaat.

*) STELLING:
Eerst glyfosaat spuiten en dan extra kunstmest moeten strooien om het verlies te compenseren van nutriënten die door glyfosaat zijn verdonkeremaand, gaat nogal ver voor het oplossen van een cosmetisch onkruidprobleem

Ad b) Glyfosaat, een rover van aminozuren
Na het planten- en bodemverhaal zijn we er nog niet, want er zitten (steeds meer, zie grafiek) glyfosaatresiduen ook in ons voedsel. Daardoor worden ook de darmbacteriën van dier en mens in hun metabolisme geschaad. Dat heeft gevolgen voor de hoeveelheden geproduceerde eiwitten. Er gaan dan in de darmen tekorten aan organische verbindingen optreden, omdat er aan de andere kant van de keten door glyfosaat aromatische aminozuren zoals bv. tryptofaan worden afgevangen. Dat is een essentieel aminozuur dat de mens niet zelf kan aanmaken. Daarnaast is er nog de glycine-connection.

Ad c) Glyfosaat, een Trojaans paard in ons lichaam. Eerst merk je het niet.
Qua structuur is glyfosaat een dubbelganger van glycine, het kleinste van de 22 aminozuren waaruit onze eiwitten zijn samengesteld. Zo kan glyfosaat zich niet alleen in onze botten, maar ook overal in de rest van ons lichaam nestelen, waar glyfosaat dus zonder moeite de eiwitten verontreinigt die normaal gesproken glycine-bouwstenen bevatten. Glyfosaat is dus een verstekeling die zich uitermate goed verstopt. Door glyfosaat veranderen glycine-houdende eiwitten van karakter en worden deze 'neppers' ook niet meer behoorlijk afgebroken. We blijven dus letterlijk zitten met de brokken. Nu zijn de poppen pas echt aan het dansen: de darmwand gaat ontsteken en langzaam vallen er gaten: bij mensen heet dit het lekkende darm syndroom en bij koeien chronisch botulisme. Het immuun-systeem blijft nu continu alarm slaan! Ons lichaam maakt daardoor chronisch anti-stoffen aan tegen al die onverteerde, 'vreemde', accumulerende glycine-eiwitten die niet meer als lichaams-eigen herkend worden. Het lichaam keert zich dus tegen zichzelf en ontwikkelt een auto-immuunreactie die begint met een lichte gluten-intolerantie en eindigt met een knetterende glutenallergie. En dat is maar één voorbeeld van alle moderne ziekten die de afgelopen decaden de kop hebben opgestoken! Dit kost bergen energie die niet meer voor andere zaken kan worden gebruikt. Samen met de grote tekorten aan sporenelementen, aminozuren en organische zwavelverbindingen kan de 'glycine-connection' verklaren waarom het toenemend glyfosaat-gebruik in de landbouw zo sterk correleert met het opkomen van diabetes, obesitas, Alzheimer, Parkinson, ALS, Crohn, gluten-intolerantie, adrenaline-tekorten, open rug, abortus, onvruchtbaarheid, bloedarmoede en AUTISME. Zie rechts.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Aanwezigheid van glyfosaat is aangetoond in vaccins
Vaccins worden vaak gemaakt met gelatine uit de botten van dieren. Als die dieren GMO- (genetisch gemodificeerd)-voer kregen tijdens hun leven is er glyfosaat geäccumuleerd in hun botten en vinden we dat terug in de gelatine. Glyfosaathoudend GMO-voer veroorzaakt vrijwel zeker chronische klachten bij landbouwhuisdieren. Het vee-verhaal is bijna hetzelfde als hieronder, alleen 100x erger, omdat vee door het GM-voer aan veel hogere doses glyfosaat wordt blootgesteld dan mensen.

Stephanie Seneff over AUTISME:Download de presentatie die Stephanie Seneff in het filmpje gaf en open die in een 2e venster om mee te lezen.

Osborne interviewt Seneff

Samsel/Seneff: artikel Interdisciplinary Toxicology

Samsel/Seneff: artikel Onderdrukken cytochroom P450 enzymen in Entropy

Waarom niet-bio tarwe tegenwoordig giftig is

Monsanto's wil is wet

Glyfosaat een duivelswapen
Filter Welkom Vereniging Lidmaatschap Bestuur Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring