Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Glyfosaat, de stof die ondertussen overal in zit

Moderne menselijke ziekten houden gelijke tred met 't stijgend gebruik van glyfosaat in de landbouw. Hier glyfosaat op tarwe, afgezet tegen glutenintolerantie

Figuur: Nancy Swanson
Hospital discharge diagnosis (any) of celiac disease ICD-9 579 and glyphosate applications to wheat (R=0,9759, P= 1,862.10-6). Bronnen: USDA:NASS; CDC.

De vier belangrijkste bezwaren van glyfosaat zijn:
a) het sluit sporenelementen op en veroorzaakt dus tal van gebreksziekten,
b) het blokkeert vorming van aromatische aminozuren (via de shikimaat-route)
c) het frustreert de reinigende werking van lever en nieren (CYP-enzymen) en
d) het corrumpeert glycine-houdende eiwitten.

Ad a) Glyfosaat, verduisteraar van sporenelementen in plant en bodem
Glyfosaat is een breedwerkend herbicide dat veel sporenelementen inkapselt/cheleert*);
het blokkeert daardoor 1) de enzymvorming in planten, waarbij sporenelementen hard nodig zijn, en het blokkeert 2) op dezelfde manier aerobe bacteriën en schimmels in de bodem. Dit komt omdat een deel van de glyfosaat direct via de groeipunten van de wortels de bodem infiltreert.
Omdat een florerend bodemleven zo belangrijk is voor het doorgeven van voldoende organische voedingsstoffen aan planten, beïnvloedt het doden van bacteriën en schimmels dus niet alleen de planten en het bodemleven zelf, maar ook nog eens het weerstandsvermogen van dieren en mensen, die afhankelijk zijn van de organische nutriënten die het bodemleven aflevert bij de plantenwortel. Zie verder b) hieronder.

Bij glyfosaatgebruik op het gewas wordt er dus ook in de bodem van alles ontregeld, vanwege aerobe bodembacteriën en schimmels die sneuvelen onder de glyfosaatwerking:
  1. de aanvoer van weerstandsverhogende, organische voedingsstoffen naar de plant stokt,
  2. de humusvorming rond de wortels komt tot stilstand en daarmee de opslag van CO2;
  3. de voedzaamheid van ons voedsel vermindert door ontbrekende organische nutriënten,
  4. de (kruimel)structuur stort in door afbraak van lijmstoffen (-> de bodem erodeert),
  5. het waterbergend vermogen van de bodem neemt af met verminderend poriënvolume.
  6. Klimaat: de warmtecapaciteit van de bodem neemt af, de oppervlaktetemperatuur van de bodem neemt toe. Veel meer hete, opstijgende lucht zorgt voor felle, lokale buien.
Kortom:
Natuurlijke bodemvruchtbaarheid loopt gestadig terug en bodemerosie neemt toe. Zo belanden onze landbouwproductie én onze gezondheid op een hellend vlak door glyfosaat.

*) STELLING:
Het oplossen van een cosmetisch onkruidprobleem met glyfosaat gaat heel erg ver, gezien de gezondheidsschade die wij en onze kinderen erdoor oplopen.

Ad b) Glyfosaat, een killer van aromatische aminozuren
Na het planten- en bodemverhaal zijn we er nog niet, want er zitten (steeds meer, zie grafiek) glyfosaatresiduen ook in ons voedsel. Dat wordt veroorzaakt door de populaire gewoonte voor een snellere afrijping (droging) van het gewas nog even glyfosaat te spuiten. Dat gebeurt veel bij granen (b.v. tarwe) of aardappelloof. Zo vlak voor de oogst levert dat hoge residu-waarden in ons voedsel op, waardoor de gunstige darmbacteriën van dier en mens worden geschaad in hun metabolisme. Dat heeft gevolgen voor de hoeveelheden geproduceerde eiwitten, omdat er veel te weinig aromatische aminozuren zoals bv. tryptofaan beschikbaar komen. Dat is een essentieel aminozuur dat de mens niet zelf kan aanmaken en belangrijk is bij de vorming van serotonine (depressiviteit!).

Ad c) Glyfosaat zet de reinigende werking van de lever buiten spel
De vorming van een groot aantal reinigende Cytochroom P450-enzymen (CYP-enzymen) wordt onderdrukt door glyfosaat. Allerhande gifstoffen die normaliter door de lever zouden worden uitgeschakeld, blijven nu circuleren en hebben een veel grotere impact. En niet alleen dat, het zorgt daardoor ook voor overbelasting van de nieren. Daarnaast is er nog de glycine-connection.

Ad d) Glyfosaat, een Trojaans paard in ons lichaam. Eerst merk je het niet.
Qua structuur is glyfosaat een dubbelganger van glycine, het kleinste van de 26 aminozuren waaruit onze eiwitten zijn samengesteld. Door zijn gelijkenis kan glyfosaat zich niet alleen in onze botten, maar ook overal in de rest van ons lichaam nestelen waar zich eiwitten bevinden die normaal gesproken glycine-bouwstenen bevatten. Glyfosaat is dus een verstekeling die zich uitermate goed verstopt. Door glyfosaat veranderen glycine-houdende eiwitten van karakter en worden deze 'neppers' ook niet meer behoorlijk afgebroken. We blijven dus letterlijk zitten met de brokken. Nu zijn de poppen pas echt aan het dansen: de darmwand gaat ontsteken en langzaam vallen er gaten: bij mensen heet dit het lekkende darm syndroom en bij koeien levert het chronisch botulisme op. Het immuun-systeem blijft nu continu alarm slaan tegen alle vreemde stoffen die de bloedbaan bereiken. Ons lichaam maakt daardoor chronisch anti-stoffen aan tegen al die onverteerde, 'vreemde', accumulerende glycine-eiwitten die niet meer als lichaams-eigen herkend worden. Het lichaam keert zich dus tegen zichzelf en ontwikkelt een auto-immuunreactie die begint met een lichte gluten-intolerantie en eindigt met een knetterende glutenallergie. En dat is maar één voorbeeld van alle moderne ziekten die de afgelopen decennia de kop hebben opgestoken! Dit kost bergen energie die niet meer voor andere zaken kan worden gebruikt. Samen met de grote tekorten aan sporenelementen, aminozuren en organische zwavelverbindingen kan de 'glycine-connection' verklaren waarom het toenemend glyfosaat-gebruik in de landbouw zo sterk correleert met het opkomen van diabetes, obesitas, kanker, Alzheimer, Parkinson, ALS, Crohn, gluten-intolerantie, adrenaline-tekorten, open rug, abortus, onvruchtbaarheid, bloedarmoede en AUTISME. Zie rechts.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Glyfosaat is ook aangetoond in vaccins. Die worden vaak gemaakt met gelatine uit de botten van dieren. Als die dieren GMO- (genetisch gemodificeerd)-voer kregen tijdens hun leven is er glyfosaat geäccumuleerd in hun botten en vinden we dat terug in de gelatine. Glyfosaathoudend GMO-voer veroorzaakt vrijwel steeds chronische klachten bij landbouwhuisdieren. Het vee-verhaal is bijna hetzelfde als voor de mens, alleen is het 100x erger, omdat vee via het GM-voer veel meer glyfosaat binnenkrijgt dan mensen.

Stephanie Seneff over AUTISME:Download de presentatie die Stephanie Seneff in het filmpje gaf en open die in een 2e venster om mee te lezen.

Osborne interviewt Seneff

Samsel/Seneff: artikel Coeliakie &glutenintolerantie Interdisciplinary Toxicology

Samsel/Seneff: artikel Onderdrukken cytochroom P450 (CYP) enzymen

Waarom reguliere tarwe tegenwoordig vaak giftig is

Monsanto's wil is wet

Glyfosaat een duivelswapen
Filter Welkom Vereniging Lidmaatschap Bestuur Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring