Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?"

28 mei 2013 13:30 - 17:00
Omschrijving
Samenwerking van ontwikkelingsorganisaties en bedrijfsleven rond verduurzaming van landbouw, bodem- en waterbeheer als rampenpreventie

PROGRAMMA olv dagvoorzitter Herman Wijffels

13.00 Ontvangst in de SER-raadszaal, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag
13.30 - 13.40 Opening symposium door Bessie Schadee, voorzitter NVLV
13.40 - 13.50Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht
13.50 - 14.00 René Grotenhuis, algemeen directeur Cordaid
14.00 - 14.25 Samenwerken met de natuur loont
Jan Dirk van de Voort, biologisch melkveehouder + producent beste kaas van NL 2013. Filmfragment uit 'Dansen met gehoornde dames' van Onno Gerritsma.
14.25 - 14.40 Het belang van NL landbouw voor OS landen
Katrien van’t Hooft, secretaris NVLV/Dutch Farm Experience.
14.40 - 15.00 Vragen en discussie
PAUZE
15.30 - 15.40 Intensiveren met een gezonde bodem
Geert Westenbrink, beleidscoördinator Ministerie van Economische Zaken
15.40 - 15.50 Een gezonde bodem, voorwaarde voor intensivering
Aart van den Bos, directeur Soil & More International en lid van projectteam Bodemvruchtbaarheid Mondiaal van de directie Europees landbouwbeleid
15.50 - 16.20 Tweegesprek over rampenpreventie:
voorbeelden van duurzaam bodem- en watergebruik
Jan Diek van Mansvelt, senior activist, voormalig bijzonder hoogleraar Alternatieve Landbouw WUR en
Peter Brul, initiatiefgroep Landbouwafdeling Louis Bolk Instituut,
Int. adviesbureau Agro Eco, hoofdredacteur Ecology&Farming
16.20 - 17.00 Reflectie op discussie - conclusies
Herman Wijffels en zaal
17.00 - 17.30 Hapje en drankje


Doelgroep
Leden van het NVLV, relaties van Cordaid en eenieder die aard en kwaliteit van de landbouwkundige inzichten die onze Nederlandse economie exporteert tegen het licht wil houden.

Locatie
Raadszaal van de SER, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag. Zaal open: 13:00 uur

Kosten
gratis, maar aanmelden verplicht

Informatie
Achtergrond
Nederland staat internationaal bekend om haar watermanagement en de hoge productiviteit van de landbouw en veehouderij. Tegelijkertijd raken de Nederlandse landbouw en veehouderij steeds meer in crisis: de landbouwmethoden van de afgelopen 60 jaar hebben een sterke achteruitgang van onze bodemvruchtbaarheid en de bodemstructuur veroorzaakt. Dit heeft grote gevolgen, zowel voor de productie en het inkomen van boeren, als voor het milieu, de gezondheid en het welzijn van mens en dier.

Een vergelijkbaar proces voltrekt zich elders in de wereld. In ontwikkelingslanden zijn er ook grote problemen door de sterke afname van de bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit, o.a. door houtkap, overbegrazing, het gebruik van chemische bemesting en bestrijdingsmiddelen. De gevolgen van klimaatverandering voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen worden bovendien versterkt door de verminderde weerbaarheid van het milieu en de bodem. Er is grote behoefte aan ondersteuning met kennis en techniek om bodemerosie, watervervuiling en waterverspilling tegen te gaan, ook in het kader van rampenpreventie.

De steeds belangrijkere rol die ons bedrijfsleven in het buitenland speelt en de veranderende rol van ontwikkelingssamenwerking rond voedselzekerheid en landbouw in ontwikkelingslanden nodigen uit tot reflectie en coördinatie. Cordaid en het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) organiseren daarom deze bijeenkomst over de kennis die ontwikkelingssamenwerking samen met Nederlandse bedrijven wil uitdragen.

De rol van het bedrijfsleven wordt ondersteund door het Topsectorenbeleid van de overheid. Dit beleid richt zich tot nu toe vooral op de export van (kennis over en materialen voor) intensieve landbouwproductie-systemen. De vraag komt op: is dat de inbreng waar het meeste behoefte aan is in die landen? In hoeverre is er ruimte in dit beleid voor de kennis en ervaring van Nederlandse boeren en bedrijven die zich hebben toegelegd op duurzaamheid op basis van een verbeterde bodemvruchtbaarheid?

Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring