Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Meino Smit promoveerde op duurzaamheid van de NL landbouw 1950-2040

11 september 2018
Ons medelid Meino Smit verdedigde op dinsdag 11 september 2018 succesvol zijn proefschrift:

De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, 1950 - 2015 - 2040

Als vereniging feliciteren wij hem graag met dit resultaat!
In het proefschrift zijn de prestaties van de Nederlandse landbouw nu eens niet afgemeten aan de arbeids-productiviteit, die minder sterk is toegenomen dan gedacht en zwaar leunt op het gebruik van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan is gekeken naar de duurzaamheid, die wordt uitgedrukt in een combinatie van energiegebruik, landgebruik en arbeid. Op die manier worden veel meer (maar nog niet alle) maatschappelijke kosten inzichtelijk gemaakt.

Meino's publikatie kwam op een zeer interessant moment, 3 dagen na het verschijnen van de Landbouwvisie van minister Carola Schouten. Meino wees er bijvoorbeeld op dat haar visie nog niet heel kordaat is, in het licht van de Nederlandse doelen gesteld in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs.
Wanneer namelijk de gehele, ook de indirecte, uitstoot van broeikasgassen die voor rekening van de landbouw moet komen wordt meegeteld, komt de beoogde reductie van 90% uit op 39 miljoen ton CO2-equivalenten. En daarbij zijn nog niet eens de equivalenten meegeteld die in het buitenland worden gegenereerd door de overige broeikasgassen die naast CO2 ten behoeve van de Nederlandse landbouw-productie worden uitgestoten! Tegen die achtergrond wordt de doelstelling uit de Landbouwvisie van 3,5 miljoen ton reductie in 2030 wel heel erg mager en verliest Nederland dus kostbare tijd met een te weinig doelmatig beleid.

De promotie vond plaats in de Aula van de WUR in Wageningen. Klik op het plaatje rechts voor het bekijken van de video-registratie.

Het proefschrift behandelt de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw. Deze is in de periode 1950 t/m 2015 sterk afgenomen. Dit als gevolg van een toename van de kosten van het winnen en het gebruik van energie en grondstoffen, een toename van het landgebruik (85% tot 2015) en een afname van de hoeveelheid arbeid. Verder zijn de opbrengsten/ha (12% tot 2015) en de arbeidsproductiviteit veel minder gestegen dan tot nu toe werd aangenomen. Meer gebruik van energie en grondstoffen betekent ook een hogere emissie in CO2-equivalenten en als gevolg daarvan een emissiereductie die veel groter moet zijn dan in het regeerakkoord is aangegeven. De landbouw moet omschakelen naar een lage-input kringlooplandbouw, waarin alle organische reststoffen dienen terug te komen op het land, om de bodemvruchtbaarheid in stand te kunnen houden. Voor het jaar 2040 is een schets gegeven van een duurzaam landbouwsysteem, dat kan voldoen aan de eisen die op basis van het akkoord van Parijs worden gesteld, voldoende voedselzekerheid biedt en een aanzienlijke vermindering geeft van de door de landbouw veroorzaakte maatschappelijke kosten.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
De NL landbouw moet fundamenteel anders worden ingestoken: download proefschrift hier
Videoregistratie promotie

Samenvatting en contactgegevens
dr.ir. M.J. Smit

Bent u gek geworden? Interview met Meino Smit in Resource, het Wagenings universiteitsblad

Artikel in V-focus dec18

Artikel in Dynamisch Perspectief
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Uitdagingen Sponsoring