Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Introductielezing Workshop Elementaire Landbouw

13 december 2014 13:30 - 16:00
Omschrijving
In deze lezingen komen elementaire landbouw, opbrengstresultaten en een workshopprogramma aan de orde. Ze zijn bedoeld voor kennismaking en verdere oriëntering voor bedrijven. De lezingen worden gegeven op de zaterdagmiddagen 25 oktober en 13 december in Groenekan. Hieronder vindt u meer informatie. Hans Bruinsma ziet uw komst graag tegemoet.

Wat is elementaire landbouw?
Met de elementaire landbouwmethode wordt de hoedanigheid, ofwel kwaliteit of groeiwijze van een gewas onderscheiden via een door Stichting Agrikos ontwikkeld gewassensysteem, waarvan de indeling berust op eigenschappen die zijn terug te voeren op de 4 klassieke elementen Aarde, Water Lucht en Vuur.
De landbouwer heeft daarmee een achtvoudig instrument om de groeiwijze via grondbewerkingstijden gericht te ondersteunen. Samen met een meer gerichte vruchtwisseling en rasseninzet komen hiermee kwaliteit, opbrengst en gewasgezondheid optimaal tot ontwikkeling.

Opbrengstresultaten
Onderzoek geeft aan dat door deze ondersteuning van de groeiwijze in biologische teelt gemiddeld ca. 30% bruto tot 60% netto meer opbrengst gehaald wordt. Voor biologische aardappelen is dit gemiddeld 35% bruto tot 70% netto opbrengstverbetering. Met zeer goed op een bedrijf passende rassen wordt gemiddeld zelfs 40% bruto tot 80% netto opbrengstverbetering bereikt. Op reguliere bedrijven wordt met deze methode naar verwachting minimaal ca. 25 tot 35% opbrengstverbetering bereikt.

Workshopprogramma
In januari start een workshop waarin alle methode onderdelen worden behandeld en in een uitvoerbaar bedrijfsplan omgezet. Onderdelen zijn: het gehanteerde gewassensysteem, onderscheiden grondbewerkingsperioden, effecten soorten grondbewerking, elementaire vruchtwisseling, gerichte rasseninzet, samenstellen grondbewerkingsplan en formeren werkgroepen rassengebruik. Extra in de workshop is het werken met computerprogramma’s voor het samenstellen van optimale rotaties en het in kaart brengen van de grondbewerkingseffecten.

8-delige workshop
De workshop bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 dagdelen (middag en avond) plus 1 optionele extra dag. De eerstvolgende workshop vindt wekelijks plaats op maandagmiddag en -avond op 5, 12, 19, 26 januari, 9, 16, 23 februari en 2 maart 2015. Op 2 februari is er de optie voor het volgen van een extra les voor het samenstellen van de elementaire vruchtwisseling voor tuinbouwbedrijven met veel gewassen.

Locatie
Hof van Barlo Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 13.30 uur.
Groenekanseweg 256,
3737 AL Groenekan (bij Utrecht)

Kosten
€5,-- inclusief consumptie.

Aanmelden
Gaarne uiterlijk 5 dagen van te voren opgeven via 0346-78 53 87 of info@agrikos.nl

Informatie
agrikos.nl
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring