Home | Contact | Mijn account | RSS | English

'Kamer misleid over ammoniakbeleid' - Foodlog

13 juni 2013
Met het publiceren van het Foodlog-artikel Mest & Ministerie: 'Den Haag klungelt' lijkt een echt open discussie over het mestprobleem in Nederland nu eindelijk een aanvang te hebben genomen. Op 4 juni volgde het artikel 'Kamer misleid over ammoniakbeleid' van de hand van Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut.

Na jaren van inleidende schermutselingen en meer dan 350 rechtszaken over het Haagse boetebeleid inzake bovengronds mest uitrijden, debatteerden 2 leden van de Tweede Kamer uit de Vaste Commissie van EZ op 15 mei o.l.v. Helma Lodder (VVD) over bovengenoemd onderwerp. Het betrof de leden Sjoera Dikkers (landbouwwoordvoerder PvdA) en Jaco Geurts (CDA). De Commissie ging het gesprek aan met de heren Oenema van Wageningen UR,
Verhoeven van “Boerenverstand" en Van der Burgt, van het Louis Bolk Instituut. Over die bijeenkomst kunnen we best kort zijn: daar werd in de beperkte tijd een zeer fragmentarisch beeld gegeven van de toestand van de Nederlandse landbouw, en zeker voor praktische beleidsvorming totaal niet relevant. Gelukkig waren er ook weinig politici aanwezig om -met name door de 'business-as-usual' presentatie van Oenema- op het verkeerde been gezet te worden.

Het gesprek kon ook niet verhinderen dat staatssecretaris Dijksma op 31 mei 2013 in een brief aan de Kamer alle vrijstellingen voor bovengronds mest uitrijden introk. Zij stuurde als bijlage de Internationale Ammoniak Review mee, gemaakt door wetenschappers uit binnen- en buitenland. Jan Willem Erisman schreef ook mee aan dat rapport, maar herkent zijn inbreng niet in de brief van de staatssecretaris dd. 31 mei. Zijn kritiek is niet mals: mevrouw Dijksma pikt alleen op uit de Internationale Review wat haar te pas komt ter rechtvaardiging van het voortzetten van haar ammoniakbeleid.
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring