Home | Contact | Mijn account | RSS | English

NVLV themadag “De bodem, uw ecologisch kapitaal” in Swifterbant

12 april 2011 9:30 - 15:00
Omschrijving
Op dinsdag 12 april organiseerde het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) in samenwerking met de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) de themadag "De bodem, uw ecologisch kapitaal". Na afloop van de themadag was er een korte Algemene Ledenvergadering van het NVLV.

De bodem, uw ecologisch kapitaal
Steeds meer worden we ons ervan bewust dat de bodem veel meer is dan slechts een stuk grond waar gras of gewassen op kunnen groeien. Daarom leggen we het accent tegenwoordig meer op bodemvruchtbaarheid. Bodemvruchtbaarheid is daarbij geen doel op zich, maar deel van een groter geheel: het staat ten dienste staat aan al wat leeft. De gemeenschap van al het leven is genoodzaakt tot symbiose voor een succesvol samenleven.

Door onze grote technische mogelijkheden is de natuur vernietigbaar geworden. De grenzen van wat de aarde en haar levende schepping kunnen verdragen, worden al bijna overschreden. De mens lijkt niet in staat zijn zelfgemaakte orde nog zodanig in de hand te houden, dat de basiselementen voor zijn bestaan: licht, lucht en water, voor hem behouden blijven.

Planten kiezen liever voor voedingsstoffen uit een organische kringloop. Bij een goede bodemvruchtbaarheid, heeft onderzoek aangetoond, wordt maar 5% van de kunstmatige voedingsstoffen opgenomen. Iedere ingreep in de natuurlijke mineralenhuishouding doet bekende en meestal onbekende verschuivingen in de mineralenevenwichten ontstaan, waardoor men nog verder weg raakt van de natuurlijke balans. Met deze themadag bieden wij informatie over hoe het anders kan.

PMOV themadag
Deze themadag wordt georganiseerd in de traditie van de PMOV, één van de voorlopers van de Stichting Aquarius Alliance, waaruit later weer het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding is voortgekomen. De PMOV (Platform Minderhoudhoeve, Ossekampen, VEL/VANLA) bestond uit een groep melkveehouders en wetenschappers die eind jaren-90 verder wilden gaan met ecologische technieken en principes waarmee goede resultaten werden behaald op de proefbedrijven van het Wageningen Universiteit en Research Centrum. De essentie van de PMOV aanpak was: structuurrijker en eiwitarmer voeren > gezondere dieren > betere mestkwaliteit > stimuleren bodemleven > minder kunstmest. Deze aanpak vormt de basis van de kringlooplandbouw die nu door het NVLV en de VBBM gepropageerd wordt. Het PMOV organiseerde regelmatig inspirerende themadagen, een traditie die het NVLV en de VBBM graag willen voortzetten.

Programma:
(klik op de namen van de sprekers voor meer informatie over de presentaties)

09.30 - 10.00 uur: Inloop met koffie en thee

10.00 - 10.10 uur: Opening door Bessie Schadee, voorzitter van het NVLV

10.15 - 11.00 uur: Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) - Graswortel als sleutel voor een betere bodembenutting

11.00 - 11.45 uur: Peter Vanhoof (Organic Forest Polska) - Meten is Weten, Gissen is Missen: Bepaling en stimulering van de biologische kwaliteit van het bodemleven d.m.v. metingen van pH, EC en redoxpotentiaal

11.45 - 13.30 uur: LUNCH: stamppotmaaltijd met zuiveltoetje plus mogelijkheid tot netwerken

13.30 - 14.00 uur: 'Speakerscorner' - mogelijkheid voor korte presentaties / aankondigingen (graag vooraf opgeven bij de organisatie)

14.00 - 14.45 uur: Jan Feersma-Hoekstra (Agriton) - Bemesting en bodemanalyses: Hoe kun je de resultaten van je grondonderzoek ook lezen?

15.00 uur: Sluiting themadag door de voorzitter

Er is nog een koffie / borrel voor de deelnemers die na willen praten. Om 15.15 uur is er een korte Algemene Ledenvergadering van het NVLV.

Doelgroep
Leden van het NVLV en de VBBM, voormalige deelnemers aan de PMOV, plus alle overige geïnteresseerden.

Locatie
"De Hoeksteen" te Swifterbant, tel. 0321-321432.

Kosten
€35,- per persoon, inclusief lunch en consumpties. Leden van NVLV en VBBM krijgen €10,- korting.

Aanmelden
Via e-mail: joanna.ybema@hotmail.com of via Wigle Vriesinga, tel.: 0512-541314, fax: 0512-537600.

S.v.p. bij aanmelding vermelden: naam, lid vereniging, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Na aanmelding volgt nadere informatie, zo mogelijk via de mail.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Links:
Lees hier het verslag van deze themadag.
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring