Home | Contact | Mijn account | RSS | English

... meer over biodiversiteit

Wat kunnen we zelf bijdragen?

Allemaal goed en wel, maar wat kunnen we zelf doen om te zorgen dat we de biodiversiteit weer bevorderen? Hoe we eten blijkt een belangrijke zaak.
Door ons voedsel zijn we het meest direct en hecht verbonden met de natuurlijke systemen. Zoals Michael Pollan zegt in zijn beroemde Pleidooi voor echt eten: ‘Biodiversiteit in het voedingspatroon betekent meer biodiversiteit in de weilanden. Het inkrimpen van de monoculturen die ons nu voeden zou betekenen dat boeren niet meer zoveel bestrijdingsmiddelen en synthetische kunstmest hoeven te gebruiken, wat gezondere bodems, gezondere planten en dieren, en dus ook gezondere mensen zou betekenen.’ (blz 145 van "Pleidooi voor echt eten").

De rol van boeren

Boeren dragen bij aan biodiversiteit door maatregelen voor ‘agrarisch natuurbeheer. Hieronder vallen bijvoorbeeld het in stand houden van kruidenrijke graslanden, bloemrijke slootkanten en hooilanden, het creëren van ruimte voor plas-drasland, bomen en struiken in het weiland en andere maatregelen. Maar ook het verbouwen van eigen veevoergewassen door veehouders, zoals mais, soja en graan, zodat de Nederlandse veehouderij minder afhankelijk wordt van geïmporteerd veevoer en - op bedrijfsniveau - van inputs van buiten. Hierdoor wordt het landschap gevarieerder en krijgen natuurlijke ecosystemen meer kans.

Permacultuur

In de permacultuur is het bevorderen van voedselwebben zelfs een eerste prioriteit. Door bij de inrichting en het ontwerp van tuinen en boerenland zoveel mogelijk functies uit te laten voeren door de natuur zelf, wordt het systeem veerkrachtig en hoeft de mens zelf minder te doen voor een goede opbrengst. Onkruiden hebben de functie de bodem in balans te brengen; slakken worden gegeten door vogels, planten hebben een versterkende werking op andere planten. Deze veelal oude kennis is heel nuttig bij het tot standbrengen van eetbare tuinen. De belangstelling voor permacultuur stijgt snel, niet alleen bij tuiniers maar ook bij gemeentelijke overheden (stadslandbouw!), zorginstellingen en eigenaars van landgoederen.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring