Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Motie Ouwehand/Schouw tegen glyfosaat-verkoop valt in het (Maas)water

8 april 2014
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 maart 2014

De aangenomen motie Ouwehand/Schouw verzoekt de regering de verkoop van glyfosaat aan particulieren per november 2015 te verbieden (motie van 4 maart 2014, Kamerstuk 27 858, nr. 240). (Handelingen II 2013/14, nr. 58)

Als men verder leest, wordt duidelijk dat de Staatssecretaris erg bang is voor juridische stappen van de bestrijdingsmiddelensector:

"Op dit moment kan de noodzakelijkheid en proportionaliteit van een verbod niet worden onderbouwd. Een gebruiksverbod is daardoor in rechterlijke procedures kwetsbaar. Vernietiging van het verbod leidt tot omvangrijke schadeclaims".

Het is schokkend dat de staatssecretaris durft te schrijven dat een verbod niet kan worden onderbouwd, terwijl de bewijzen voor de schadelijkheid ons aan alle kanten om de oren vliegen. Dat het voortzetten van het gebruik van Roundup disproportioneel veel schade toebrengt aan onze bodem en onze volksgezondheid wordt dus zonder veel omhaal van woorden gewoon ontkend!

Door particulieren wordt Roundup in veel gevallen alleen maar gebruikt om straatjes en tuintjes op te poetsen. Kosmetisch gebruik dus, en ook nog zonder spuitlicentie!
Dat werkt onoordeelkundig gebruik in de hand, met veel te hoge doses. Het middel is veel erger dan de kwaal.
Daarvoor in ruil krijgen we de rivier de Maas terug, voorzien van concentraties glyfosaat en AMPA die al jaren rond de drinkwaternorm schommelen. De mate van afbreekbaarheid is dus veel lager dan door de industrie wordt voorgespiegeld, maar de industrie draait niet voor de schoonmaakkosten op.

Wij verwijzen graag naar ander nieuws over glyfosaat op deze website.

Bron:Kamerstukken
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring