Home | Contact | Mijn account | RSS |

EFSA liet glyfosaat in 2017 toe in de EU op basis van (34) waardeloze studies

3 juli 2021
Twee Oostenrijkse toxicologen, Armen Nersesyan en Siegfried Knasmueller, hebben de procedure die de EFSA in 2017 volgde voor het wederom toelaten van het bestrijdingsmiddel glyfosaat, nog eens goed tegen het licht gehouden. Dat gebeurde op verzoek van onder andere Sumofus, een NGO die campagnes voert om bedrijven verantwoordelijk te houden voor zaken als klimaatverandering, mensenrechten en corruptie. Aan Knasmueller en Nersesyan, beiden professor aan het kankerinstituut van de Medische Universiteit van Wenen, werd gevraagd of de EFSA op basis van de in aanmerking genomen studies wel een zinvol oordeel kon vellen over de mate waarin glyfosaat kankerverwekkend is. Het onderzoek van de 2 toxicologen pakte zeer ongunstig uit voor de EFSA.

Hun conclusie luidde dat van de 53 studies waarvan het Europees voedselagentschap (EFSA) gebruik maakte om het in de EU meest gebruikte bestrijdingsmiddel glyfosaat toe te laten op de Europese markt, er maar twee waren die volledig voldeden aan de normen die internationaal zijn vastgelegd om de schadelijkheid van chemische stoffen te onderzoeken. Zeventien voldeden gedeeltelijk, en de meerderheid (34) was van zo'n beroerde kwaliteit dat ze waardeloos bleken. Dit werpt (opnieuw) grote vragen op over hoe streng of hoe laks de autoriteiten, de Duitse overheidsdienst Bundesamt für Risikobewertung (BfR) en de Europese Voedselwaakhond EFSA, te werk gingen bij de risicobeoordeling van het bestrijdingsmiddel. Een vraag die weer actueel wordt, nu glyfosaat in 2022 opnieuw beoordeeld moet worden.

Roundup
Glyfosaat, het belangrijkste bestandmiddel van onkruidverdelger Roundup, mag in Europa nog altijd verkocht worden. Die beslissing van het Europees Voedselagentschap (EFSA) in 2017 was omstreden en gold daarom ook maar voor 5 jaar. Het Europees Parlement was het er niet mee eens en ook niet alle EU-landen zaten op dezelfde lijn. De EFSA oordeelde dat glyfosaat niet kankerverwekkend was voor de mens, terwijl het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC van de WHO oordeelde dat het dat 'waarschijnlijk' wel was. De EFSA nam zijn beslissing op basis van geheime wetenschappelijke studies die de industrie had aangeleverd. Volgens EFSA moesten die studies geheim blijven om de commerciële belangen van de bedrijven die de studies lieten uitvoeren, zoals Monsanto en Bayer, te beschermen.

Daarop stapten vier EU-parlementsleden, onder wie Bart Staes (Groen), naar het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde dat de studies openbaar moesten worden gemaakt. EFSA stelde ze onder meer ter beschikking van Sumofus, die ze aan de twee bovengenoemde Oostenrijkse toxicologen voorlegde. Uit hun onderzoek blijkt dat EFSA genoegen nam met studies van lage kwaliteit, dat er eenvoudige labtests werden verkozen boven studies met proefdieren en dat het onderzoek ook gericht was op verkeerde organen. EFSA zelf laat weten dat ze nog niet kan reageren op de studies/nieuwe analyse van Knasmueller.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring