Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Themadagen: 9 mei 2019 - Gezondheid kun je leren

Over het thema Gezondheid wordt soms verschillend gedacht, onderscheiden naar niveau en gelederen. Dat kan variëren van lotsbestemming tot object van manipulatie met pillen.

Wat gezondheid nu eigenlijk inhoudt gaan we op deze themadag heel praktisch benaderen: Wij geven 1 huisarts en 1 (gewezen) patiënt de mogelijkheid hun gezamenlijke casus een hele middag voor het voetlicht te brengen. Daaraan voorafgaand zal dezelfde arts, Sjaak Mulders, ons in het ochtendprogramma zijn visie geven op wat de essentie van gezondheid is en hoe je die kunt bereiken, temidden van de Westerse omstandigheden en leefgewoonten die heel wat sneller veranderen dan ons DNA kan bijbenen. Hij plaatst gezondheid in het brede perspectief van de integrale geneeskunde. Dat levert een heel ander beeld op dan de gangbare benadering, die in de regel probeert deelproblemen per orgaan op te lossen. Mulders' boodschap is helder: wij kunnen zelf het nodige doen aan de factoren die onze leefomgeving, onze leefstijl en de samenstelling van ons voedsel bepalen. Met andere woorden: wij bepalen onze gezondheid grotendeels zelf! Het enige dat wij daarvoor hoeven te doen is de goede kant op kijken om op tijd voor te sorteren voor de juiste afslag.

J.F.C.H. Mulders, arts, (Sjaak) werd geboren te Roermond in 1960. Met zijn ervaring als huisarts en arts voor integrale geneeskunde schreef hij het boek 'Gezondheid is een vaardigheid' (klikken), en nog een verklarend boekje over de gebruiksaanwijzing van je lichaam: 'Wat is nu écht gezond'..(klikken)

Voor de 1e Industriële Revolutie had de mens voornamelijk te maken met een fysieke dreiging of een bacteriële/virale besmetting, die dan TIJDELIJK een onbalans in het lichaam veroorzaakte, welke vervolgens moest worden bijgestuurd door een herstelproces. Daartoe nam het sympathisch zenuwstelsel de controle dan TIJDELIJK over. De fysieke bedreiging werd bestreden met een vecht/vluchtreactie terwijl de besmetting, bv. van een wond, werd bestreden met een duidelijke ontsteking en een temperatuurverhoging. Die hielp het immuunsysteem de menselijke afweercellen te activeren, de infectie te bestrijden en uit te schakelen met antilichamen.

Er konden dan twee dingen gebeuren (zoals ook bij de vecht/vluchtreactie): de patiënt ging er onderdoor of de patiënt kwam er bovenop. In het laatste geval was de kous af, de balans (de homeostase) in het lichaam werd hersteld en de rust keerde weer. Bij rust wordt het parasympathisch zenuwstelsel weer ingeschakeld, dat lichaamsprocessen bestuurt zoals regeneratie en groei, en waarbij ook voortplanting mogelijk wordt gemaakt.

Echter met het inzetten van de Industriële Revolutie en de toenemende verontreiniging die onze leefomgeving kent (met chemie, straling en geluid) is een nieuwe categorie van niet-overdraagbare, CHRONISCHE ziekten ontstaan, waarbij het sympatisch zenuwstelsel de controle NIET MEER uit handen geeft en het parasympathisch zenuwstelsel er niet meer aan te pas komt. Dat komt omdat het lichaam bij voortduring vreemde stoffen/eiwitten herkent die onschadelijk gemaakt moeten worden. Het immuunsysteem blijft daardoor overuren maken en het lichaam put zijn vitale organen langzaam uit, waaronder lever, nieren en alvleesklier. Tegen deze permanente overbelasting blijkt het menselijk organisme heel slecht bestand te zijn, te meer daar toenemende prestatiedrang de stress in het dagelijks leven ook steeds verder opvoert. Een belangrijk probleem ontstaat bv. met het 'lek raken' van onze darmen, waar het overgrote deel van ons immuunsysteem en onze gezondheid zetelt. Wat dat voor gevolgen heeft voor het humane afweersysteem horen we op deze interessante themadag, evenals welke tegenmaatregelen we tegen de moderne beschavingsziekten in stelling kunnen brengen.


Het programma van themadag 'Gezondheid kun je leren' ziet er als volgt uit:

9.30Registratie en koffie
9.55Opening door de dagvoorzitter, .
10.00Gezondheid, een vaardigheid, door Sjaak Mulders, free lance huisarts
11.00Pauze
11.15De gebruiksaanwijzing van ons lichaam, Sjaak Mulders
12.00Vragen staat vrij: discussie en vragenronde m.b.t. het ochtendprogramma
~
12.15Bio-lunch met soep, broodjes en rauwe melk van bio-boer Cor den Hartog
~
13.30Mijn relaas: door Huub Vanderheijden, gewezen patiënt, afgewisseld met commentaar van Sjaak Mulders, arts. Over diabetes, vitamine B12 en de weg naar herstel.
14.30Uitwisseling met de deelnemers aan de themadag
16.00Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter, .
16.05Drankjes en voortzetting van de discussies
17.00Sluiting
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
DAG: donderdag 9 mei 2019
9.30 uur inloop met koffie
Lokatie: De Schaapskooi
Grote Veenderweg 10
6741 MC Lunteren
T 0342 419008
De Schaapskooi in Lunteren
Stand inschrijvingen: #03
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Detox Uitdagingen Sponsoring