Home | Contact | Mijn account | RSS |

Missie en doelstellingenMISSIE

Wij zetten in op een regionaal georiënteerde organische kringlooplandbouw die door zijn aandacht voor de organische nutriëntenkringloop volwaardig voedsel voortbrengt en de productiecapaciteit van de bodem niet aantast, maar juist verbetert voor volgende generaties. Dat betekent:
 • dat herstel en behoud van de bodemgezondheid topprioriteit heeft, omdat alleen op een gezonde bodem de vitale gewassen kunnen worden verbouwd die alle noodzakelijke voedingsstoffen in de juiste verhoudingen en in voldoende mate bevatten om te kunnen dienen als volwaardig voedsel waarmee mens en dier gezond kunnen worden en blijven;
 • dat stimuleren van een rijk geschakeerd bodemleven dus ons belangrijkste landbouwkundige doel wordt, omdat alleen een rijk en vitaal bodemleven de bodem zijn gezondheid, structuur en herstellend vermogen (terug)geeft;
 • dat we inzien dat de groei van vitale gewassen in wezen (los van de ontvangst van zonne-energie) een autonoom proces is, waarin fotosynthese en bodemleven gezamenlijk de hoofdrol spelen, terwijl de mens in de regel slechts een (verstorende) bijrol vervult
 • dat we ons er dus van bewust worden dat we een duidelijk onderscheid moeten maken tussen het sluiten van de kringloop (het terugbrengen van de organische voedingsstoffen) en het toevoeren van meststoffen die qua aard en hoeveelheid vaak niet op elkaar, op de plant of op de aanwezige bodemmineralen zijn afgestemd;
 • dat we dus erkennen dat het fysisch, biologisch en chemisch incasseringsvermogen van de bodem zijn beperkingen stelt aan bewerkingsmethoden en bemestingsregime en dat we daarnaar ook handelen.

DOELSTELLINGEN

Wij werken daarom aan kennisontwikkeling en praktische oplossingen voor een in alle opzichten duurzame en natuurlijke land- & tuinbouw, gebaseerd op gezonde en levende bodems, kringlopen en coherente systemen. Daarbij concentreren wij ons op:
 1. Verbetering van het milieu, door te werken aan een vitale, groene ruimte
 2. Herstel van de gezondheid van bodem, plant, dier en mens en
 3. Verbetering van de sociale cohesie rondom de productie van volwaardig voedsel.

Respectievelijk houdt dat het volgende in:
 1. Werken aan een vitale, groene ruimte:
  • het vastleggen van koolstof in de bodem met organische bemesting in de vorm van plantenresten of schone, gerijpte compost op de bodem, het beste voedsel voor het bodemleven. Bijkomend voordeel van het vastleggen van koolstof is dat het CO2-gehalte in de atmosfeer wordt verminderd en de bodem meer voedingsstoffen en water vasthoudt
  • water vitaliseren door aangepaste vormen van waterbehandeling toe te passen
  • het bodemleven verder activeren, door
   1. ontbrekende sporenelementen aan te voeren in de vorm van gesteentemeel. Dit stimuleert de vorming van stabiele organische stof door het bodemleven. Door de toegenomen hoeveelheden stabiele organische stof wordt het water in de bovengrond gezuiverd en geconserveerd en daalt de gevoeligheid voor erosie en droogte
   2. bodems te behoeden voor belasting met zware machines
   3. het gebruik van externe inputs op basis van fossiele koolstof terug te dringen. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn daar voorbeelden van; zij ontregelen of vernietigen het bodemleven. Een verbeterd bodemleven stimuleert vitale gewasgroei die het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen overbodig maakt en geen kunstmest nodig heeft;
 2. Landbouwproductiemethoden en voedselverwerking beoordelen op hun duurzaamheid en waar mogelijk verbeteringen voorstellen;
 3. Versterken van de verbinding tussen enerzijds consumenten en anderzijds producenten rondom de productie van volwaardig voedsel als bron van gezondheid en het behoud van de natuur als ecosysteem en bron van welzijn voor mens en dier.
  Het gaat hier om vernieuwende concepten voor stad-landverbindingen, zoals verschillende vormen van boer-burgerverbanden waaronder CSA's (Community Supported Agriculture), buurderijen, pergola associaties, landjuwelen, coöperatieve landgoederen, landfondsen, maar ook het betrekken van specifieke doelgroepen zoals vroegtijdige schoolverlaters, reïntegrerende jongeren, ouderen en allochtonen bij verschillende aspecten van de land- en tuinbouw, zodat ze bijvoorbeeld hun handen in de grond kunnen steken (wat heel ontspannend werkt), of volkstuinen gaan aanleggen en gebruiken.

Vanzelfsprekend doen we er alles aan om deze informatie ook breder bekend te maken bij mensen die daar wel bij kunnen varen.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring