Home | Contact | Mijn account | RSS |

Stikstofrijke meststoffen geven te lage C/N-verhouding in de bodem

Veel meststoffen in de industriële landbouw veroorzaken te hoge concentraties van slechts enkele voedinszouten in het bodemvocht en verarmen de bodem door geen spoorelementen in opneembare vorm mee te leveren. Zo geven zij scheve verhoudingen in het nutriëntenpakket dat de plant krijgt opgedrongen als hij vocht wil opnemen.

De hoge concentraties van slechts een aantal voedingszouten in het bodemvocht zijn terug te voeren op het gebruik van stikstofrijke mestsoorten van externe oorsprong, met een voor het bodemleven te lage verhouding tussen koolstof en stikstof (C/N). Het bodemleven kan die overmaat aan stikstof niet omzetten in nieuwe organische verbindingen zoals eiwitten, omdat daarvoor niet alleen
  • te weinig koolstof aanwezig is maar ook
  • omdat er tegelijkertijd een gebrek aan schaarse spoorelementen optreedt, zeker als er glyfosaatgebruik in het spel is. Juist de spoorelementen die als co-factor onmisbaar zijn bij de samenstelling van eiwitten en enzymen worden door glyfosaat-cocktails ingekapseld en onbruikbaar gemaakt. Al 45% van de Europese bodems bevat glyfosaat of zijn afbraakproduct AMPA (Amino Methyl Phosphonic Acid).

Een tweede consequentie van het noodlijdend bodemleven en het ontstane tekort aan complexe organische koolstofverbindingen is het verval van het klei/humuscomplex. Dat is de organische buffer die normaal een veelheid aan nutriënten en water kan vasthouden, maar wel om onderhoud door het bodemleven vraagt. Als deze bufferfunctie gaat wegvallen, komt ook de structuur en beluchting van de bodem in gevaar en zakt de boel in elkaar. Dit creëert eerst zuurstofarme omstandigheden en dan rotting. Dat versnelt nutriëntenverliezen in de vorm van niet-eiwitgebonden stikstof (NPN, Non Protein Nitrogen) zoals stikstof-(di)oxide, ammoniak, nitraten en nitrieten, naar andere milieucompartimenten waar eutrofiëring en vervuiling schering en inslag zijn. Een typische verlies-verliessituatie voor producent en consument, met de toeleveringsbedrijven als lachende derde.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring