Home | Contact | Mijn account | RSS |

Het bodemleven speelt een sleutelrol in de organische koolstofkringloop

  • Het bodemleven legt maximaal koolstof uit CO2 vast in bodembiologische processen.
  • Het zet stikstofgas (N2) en mineralen om in plantvriendelijke organische verbindingen,
  • en bouwt spoorelementen in als cofactor in enzymen, nodig voor de eiwitvorming.
  • Het creëert zo optimale C/N-verhoudingen voor maximale productie van nuttige eiwitten
  • en belast dus andere milieucompartimenten nauwelijks met niet-eiwitgebonden N (NPN).
  • Het bodemleven verleent de bodem zijn zelfherstellend (regeneratief) vermogen, door
  • de bodem-pH bij te sturen, naar de zuurgraad die het beste past bij eigen functioneren;
  • daardoor kunnen bv. Mycorrhizale schimmels sterk gebonden fosfaten beter mobiliseren.

Het zuurstofminnend bodemleven voedt niet alleen de planten, maar onderhoudt ook het klei/humuscomplex, waardoor humusgehalte en bodemstructuur op peil blijven en de continuïteit in nutriëntenvoorziening en waterberging wordt geborgd. Op die manier fungeert het bodemleven dus als hulpmotor + versnellingsbak voor de organische koolstofkringloop, die primair wordt aangedreven door de fotosynthese in de plant. In dat licht vormen petrochemische bestrijdingsmiddelen een grote bedreiging voor deze organische vorm van kringlooplandbouw. Het punt is dat planten slechts kortstondig door bestrijdingsmiddelen worden getroffen, maar dat bodem en omgeving daar langdurig onder lijden. Als het aeroob bodemleven geen koolstof meer kan vastleggen voor het onderhoud van het klei/humuscomplex raken zowel bodemvruchtbaarheid als structuur op termijn in verval. Dat illustreren de ontwikkelingen in de na-oorlogse industriële landbouw, die terecht kwam in een neerwaartse spiraal met steeds meer kunstmest, bodemverdichting, steeds zwaardere landbouwmachines en steeds meer bestrijdingsmiddelen om de gewassen overeind te houden.

Glyfosaat
Gemak dient de mens, het klinkt wel leuk, maar glyfosaatgebruik brengt ernstige schade toe aan de bodem: onze belangrijkste productiefactor! Het frustreert allerlei bodemsysteem-functies door het bodemleven langdurig onderuit te halen. Uiteindelijk laten glyfosaatcocktails een verslempte, verschraalde bodem achter, zonder de structuur die essentieel is om zichzelf te kunnen herstellen (regenereren). Het Weidevogel-rapport van WECF/Buijs/Tennekes maakt pijnlijk duidelijk hoe lang het bodemleven (ook op bio-bedrijven) nog problemen zal ondervinden van (eerder) gegeven bestrijdingsmiddelen. Die blijken uitermate goed te worden geadsorbeerd door de fijnste bodemdeeltjes, waarop zich het grootste deel van de CEC, de adsorptiecapaciteit van een bodem bevindt. De CEC (Cation Exchange Complex = het kationen-uitwisselingscomplex) is onderdeel van het klei/humuscomplex. Bestrijdingsmiddelen kunnen zelfs na lange tijd weer loskomen van de CEC, bv. als er concurrerende meststoffen op de bodem worden gebracht. Bij glyfosaat zijn het vooral de fosfaten die zorgen dat glyfosaat weer vrijkomt en opnieuw de kans krijgt zijn verwoestende werking op het bodemleven uit te oefenen. Wanneer door afstervend bodemleven het structuurbederf zover is voortgeschreden dat de samenhang tussen de bodemdeeltjes gaat verminderen, valt het klei/humuscomplex uit elkaar en spoelen de fijnste bodemdeeltjes weg. Daardoor beginnen water- en winderosie vat te krijgen op het bodemprofiel, waarmee een sluipend proces van bodemverarming op gang is gekomen dat alleen met grote inspanning is terug te draaien.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Detox Uitdagingen Sponsoring