Home | Contact | Mijn account | RSS |

De rol van de organische koolstofkringloop en het gebruik van bestrijdingsmiddelen

In organische kringlooplandbouw is de organische koolstofkringloop actief. Die zorgt voor levende bodems die garant staan voor vitale gewassen en gezonde mensen!

Door die actieve organische koolstofkringloop stijgt de gewasvitaliteit (weerbaarheid, zou minister Schouten zeggen) die weer de sleutel vormt tot GEZOND, VOLWAARDIG VOEDSEL. Daarin zitten geen residuen van bestrijdingsmiddelen, maar wel een flinke dosis micronutriënten. Die maken het verschil uit tussen fast food en volwaardig voedsel. De plant kan alleen micronutriënten vormen via de secundaire plantenstoffen die worden geproduceerd met behulp van de organische stoffen die het bodemleven aanbrengt:
de samenwerking tussen plant en bodemleven is dus van levensbelang voor de productie van voedsel dat de gezondheid van mens en dier ten goede komt. Door het monitoren en gaande houden van de organische koolstofkringloop is de boer in de organische kringlooplandbouw de man/vrouw die de juiste voorwaarden schept voor de samenwerking tussen plant en bodemleven. In het begin betekent dat vaak de beluchting van de bodem op orde brengen en spoorelementen aanvoeren, om de ontwikkeling van het bodemleven een vliegende start te geven en zo de organische koolstofcyclus op gang te helpen en te houden.

Het voorgaande maakt het noodzakelijk een duidelijk onderscheid te maken tussen de term 'kringlooplandbouw' (een kreet die op zich nog weinig zegt) en de organische vorm van kringlooplandbouw. Dat is de kringlooplandbouw waarin de organische koolstofkringloop functioneert, die gezonde mensen en dieren oplevert en ecologisch ook nog klopt. Let ook op de extra betekenis van het woord organische hier, in de zin van subsystemen van de organische koolstofkringloop die organisch samenwerken. Een goed functionerend bodemvoedselweb speelt dus wel de hoofdrol in het bodemdeel van de organische koolstofkringloop, maar heeft daarvoor ook het plantdeel nodig, om energie te leveren uit fotosynthese, het proces dat met chlorofyl (het bladgroen van de plant} uit stikstof en CO2 allerlei voedingsstoffen aanmaakt uit zonlicht.

Bestrijdingsmiddelen gebruiken is in strijd met de belangen van het bodemleven
Als wij het belangrijk genoeg vinden dat onze landbouw volwaardig=gezond voedsel voortbrengt, dan zullen wij het aeroob (=zuurstofminnend) bodemleven met alle égards moeten behandelen. Dit betekent dat we zullen moeten denken in een bodembeheer waarbinnen het belang van het aeroob bodemleven steeds voorop staat. Het punt is dat zonder een rijk en divers bodemleven planten niet vitaal kunnen zijn en de organische koolstofcyclus niet kan blijven functioneren. Daarvoor is nodig dat de bodem voldoende lucht bevat en er alleen schone, organische restproducten op het land worden teruggebracht, ter versterking van het zuurstofminnend bodemleven. Dat wil ook zeggen: met de juiste C/N-verhouding en afgepast in tijd en hoeveelheid. Even belangrijk is verder dat we bestrijdingsmiddelen steeds meer gaan afbouwen, want terwijl het netto effect op de planten beperkt is, loopt het bodemleven wel stuk op de bruto hoeveelheden en schuiven alle residuen evengoed verder de voedselketen in, tot ze een keer op ons bord belanden. Daarvoor betaalt de maatschappij als geheel een wanstaltig hoge prijs in termen van gezondheid, leefomgeving en duurzaamheid, terwijl de chemische industrie en hun aandeelhouders tevreden toekijken langs de kant.

De gevolgschade van veel bestrijdingsmiddelen is veel groter dan hun opbrengst: terwijl slechts een klein deel van de middelen de beoogde planten treft, verziekt het leeuwendeel langdurig het bodemleven, wordt biodiversiteit stelselmatig uitgehold en is de maatschappij als geheel tot in lengte van jaren het kind van de rekening.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Detox Uitdagingen Sponsoring