Home | Contact | Mijn account | RSS |

Robuust ecosysteem

Een actieve organische koolstofkringloop levert ook nog een robuust ecosysteem op

Het verhaal is eigenlijk zo simpel: Niet alleen planten, maar ook mens en dier zijn onderdeel van de organische koolstofkringloop. Alle hogere levensvormen op land zijn afhankelijk van organische koolstofverbindingen die door zuurstofminnende micro-organismen in de bodem worden aangeleverd en later ook weer worden afgebroken. Dit mede dankzij de groene planten, die de energie (in de vorm van suikers en aminozuren) leveren die nodig is om al die koolstofverbindingen om te kunnen zetten. Vooral waar het gaat om de aanlevering van spoorelementen (als co-factor bij enzymvorming) speelt het bodemleven een uiterst belangrijke rol. Echter ook in onze darmen komen deze micro-organismen voor en dat op zichzelf is al een duidelijke aanwijzing dat mens en dier deelnemen aan dezelfde organische koolstofkringloop. Verder is de diversiteit van onze darmbacteriën een belangrijke basisvoorwaarde voor een gezond immuunsysteem! Het is dus essentieel voor onze gezondheid dat deze micro-organismen zowel in de bodem als in onze darmen kunnen functioneren en dat ze de organische bouwstenen (o.a. essentiële aminozuren, belangrijk voor hormoonvorming) kunnen (blijven) leveren, waar dat maar nodig is.

Om te zorgen dat zulke organische bouwstenen steeds opnieuw en ook efficiënt kunnen worden gebruikt is er niet alleen een kringloop, maar ook nog een motor nodig die de energie levert om de vereiste omzettingen in de lokale koolstofkringloop gaande te houden. De motor van de kringloop wordt gevormd door fotosynthese, het proces dat in groene planten met energie van de zon de suikers vormt die deels voor plantengroei en deels voor voeding van het bodemleven worden gebruikt. Het bodemleven fungeert als de versnellingsbak die met de motor samenwerkt, door de energie van de motor op de kringloopprocessen over te brengen. Wat we uit het bovenstaande al kunnen leren is dat mens en dier weliswaar gebruik maken en zelfs onderdeel zijn van de organische koolstofkringloop, maar dat ze deze processen niet zelf gaande kunnen houden. Daarvoor zijn altijd planten en voldoende bodemleven nodig, als motorblok van de kringloop.

Zonder een rijk/gevarieerd bodemleven staat de organische koolstofkringloop stil! In de bodem is het klei/humuscomplex een essentieel onderdeel van de organische koolstofkringloop door water, huminezuren en veel andere nutriënten op te slaan. Het complex vormt door zijn bufferende eigenschappen de basis van een robuust ecosysteem, dat tegen een stootje kan en daardoor ondanks klimaatverandering overeind kan blijven. De robuustheid van een systeem hangt af van de mate waarin de onderdelen van dat systeem op elkaar kunnen reageren en zo de samenhang (coherentie) van het systeem als geheel kunnen bewaren. In onze industriële landbouw is de organische koolstofkringloop vaak onderbroken, waardoor het klei/humuscomplex als onderdeel van de organische koolstofkringloop niet meer functioneert, bufferfuncties niet meer werken en de gewasgroei met lapmiddelen overeind moet worden gehouden, zoals bijvoorbeeld irrigatie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Terug
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Detox Uitdagingen Sponsoring