Home | Contact | Mijn account | RSS |

De organische koolstofkringloop omvat alle leven op aarde en drijft op koolstofverbindingen

De aminozuren waaruit menselijke eiwitten zijn opgebouwd, zijn dezelfde waaruit ook de eiwitten van planten, dieren en micro-organismen zijn samengesteld. Alle levende organismen circuleren dus in dezelfde organische koolstofkringloop, waartoe ook alle afgestorven organismen behoren en de afbraakproducten die zijn voortgekomen uit de vertering van dode organismen door het bodemleven. Fossiele resten van vegetatie, zoals steenkool, aardolie en gas vallen daar weer niet onder omdat de afbraak van deze resten voortijdig tot stilstand is gekomen door compressie en zuurstoftekort in dieper gelegen aardlagen. Zonder voorbehandeling (toegankelijk maken) kan het bodemleven ze daardoor niet meer in de organische koolstofkringloop opnemen.

Een goede werking van de organische koolstofkringloop is niet alleen afhankelijk
  • van bodembacteriĆ«n en -schimmels die dode organismen met zuurstof weer kunnen afbreken tot organische verbindingen of deze opnieuw kunnen opbouwen tot eiwitten,
  • maar ook van een buffer van actieve koolstofverbindingen, die het eindproduct vormen van de afbraak van dierlijk en plantaardig materiaal. Dat wordt verder getransporteerd en als humus opgeslagen door het bodemleven.

Deze buffer staat bekend als het klei/humuscomplex. Dit complex vormt een huidje van organische verbindingen (humus) rond de fijnste bodemdeeltjes (klei), die daardoor flexibel aan elkaar gaan plakken en zo voor onderlinge samenhang (structuur) in de bodem zorgen. Het complex kan veel organische voedingsstoffen en water vasthouden en fungeert dus ook als voorraadkast voor het bodemleven. Zonder het klei/humuscomplex kan het bodemleven zijn werk niet goed doen. Samen vormen ze het bodemvoedselweb, dat dus van levensbelang is voor de organische kringlooplandbouw. Dit geldt overigens voor elke vorm van landbouw die volwaardig voedsel wil produceren, en dus ook voor het bio- en bio-dynamische domein!

Wanneer de organische koolstofkringloop eenmaal geactiveerd is, eventueel met een steuntje in de rug van (wormen)compost, organische zuren, lava+steenmeel en Keltisch zeezout, kan de bodem zich gaan herstellen m.b.v. een samenwerking tussen het bodemvoedselweb en het gewas. We spreken dan van regeneratieve landbouw, maar niet van het soort dat door lobbyisten voor bestrijdingsmiddelen in Brussel wordt gepromoot, want let op: Cocktails van bestrijdingsmiddelen zijn enorme stoorzenders voor een vitaal bodemleven en in dat rijtje past zeker ook glyfosaat, dat de Europese Commissie in haar alziende wijsheid weer voor 15 jaar op de markt wil toelaten!

Het gewas zorgt onder invloed van zonlicht voor het vastleggen van koolzuurgas (CO2), water (H2O) en stikstofgas (N2) en zet die om in suikers en aminozuren, waarvan een deel via de wortels naar het bodemleven gaat. De suikers die het bodemleven zo ontvangt, zijn de brandstof waarmee de organische koolstofkringloop in de bodem gaande wordt houden. Een vitaal bodemleven is dus essentieel om de kringloop te sluiten. Als tegenprestatie geeft het vitale bodemleven aan de plant de juiste (organische) voedingsstoffen mee vanuit het bodemvoedselweb. Een eventueel surplus aan voedingsstoffen parkeert het bodemleven als humus op het klei/humuscomplex, voor later gebruik.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring