Home | Contact | Mijn account | RSS |

Dromen

Onze eerste droom is het herstel van de natuurlijke veerkracht van landbouwgronden waarop boeren en tuinders weer met plezier, met vertrouwen in eigen wijsheid en in verbinding met de natuur, gezonde gewassen kunnen verbouwen. Met zo'n levende bodem zijn zij weer in staat te zorgen voor de volwaardige, vitale voeding waaraan in onze samenleving steeds meer gebrek ontstaat door landbouwgrond die het niet meer "doet". Een gezonde bodem is de basisvoorwaarde voor gezondheid van dieren en mensen en een duurzaam gebruik en beheer van ons landschap.
Onze tweede droom is dat consumenten weten wat ze eten, waar het vandaan komt en hoe belangrijk de levende organismen in de bodem zijn bij het telen van gewassen die de gezondheid van mens en dier niet afbreken, maar opbouwen.
Onze derde droom tenslotte is dat producenten en consumenten gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een landbouw die geen ander doel dient dan het produceren van volwaardig voedsel dat onze gezondheid ondersteunt, met korte lijnen naar consument en behoorlijke beloning voor de producent.

Hoe realiseren we die dromen? Door samen te leren en kennis uit te wisselen in themadagen en symposia, in werkgroepen en regionale (deel)netwerken; door in samenwerking projecten te doen; door het gilde van kringloop-melkveehouders op te richten, door onderbouwen en monitoren van nieuwe methoden, door elkaar feed back en onderlinge coaching geven, door verbindingen aan te gaan met andere vernieuwende netwerken en door gezamenlijke lobby naar overheden.

InspiratieWij laten ons inspireren door verschillende bronnen, zoals vernieuwende inzichten in de wetenschap, zoals global scaling & resonantie en de werking van biofotonen, de goede eigenschappen van rauwe melk, maar ook ervaringskennis, verbinding met de natuur, behoud van de aarde; nieuwe concepten zoals cradle-2-cradle, en oude zoals ILEIA; het samen werken aan een duurzame toekomst, in verbinding zijn met jezelf, met anderen en/of met iets goddelijks; ook welbegrepen eigenbelang, en doen wat je bestemming is.

Wij verwezenlijken onze doelen via drie samenhangende sporen:

  1. door vanuit respect samen te werken en samen te leren;
  2. met behulp van een vijfjarenprogramma van onderling samenhangende activiteiten;
  3. vanuit inspiratie.

SamenwerkenEen manier van met elkaar samenwerken die past in deze tijd, vanuit principes van balans, leiderschap, wederzijds respect en het elkaar daarin stimuleren.

Iedere partner werkt vanuit zijn/haar eigen kwaliteiten aan een natuurlijke integrale land & tuinbouw, levensmiddelen en gezond zijn, via wetenschap, advieswerk of met de voeten in de klei, door bewust in het leven te staan en met de handen aan de schop.

Schematisch zou je de manier waarop wij aan het werk zijn kunnen verbeelden als allemaal sterren die met elkaar verbonden zijn, die elkaar inspireren maar toch elk het zijne of het hare doen. De vrije actor (coördinator netwerk) zorgt dat het netwerk kan blijven werken via een lichte, niet sturende facilitatie.

VijfjarenprogrammaWe hebben met elkaar een vijfjarenprogramma opgesteld van onderling samenhangende activiteiten voor het benodigde leren, verdiepen, onderbouwen, verbinden van mensen en organisaties, monitoren en uitdragen van wat ons netwerk doet (ten behoeve van het versterken van de natuurlijke kringlopen in de land en tuinbouw, en de productie van vitale voeding). Dit programma bestaat uit vier op elkaar aansluitende deelprogramma's, te weten:

  • Praktijk-ondersteunend onderzoek ter bevordering van kringlopen;
  • Praktijkwerkgroepen en intervisiegroepen;
  • Verschillende vormen van leren gebundeld in de netwerkacademie voor bodem-boer-burger-bewustzijn;
  • Communicatie over wat we doen en nieuwe kennis; themareeks, nieuwsbrief.

Leden van het Netwerk VLV en het bestuur zijn momenteel doende om sponsoring van (onderdelen van) deze deelprogramma's door verschillende private fondsen, en/of overheden voor elkaar te krijgen.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring