Home | Contact | Mijn account | RSS |

Lezingen dr. Maarten Stapper over Gezonde bodem/toekomst van de landbouw

10 juli 2018
In Westerse landen worden consumenten steeds kritischer en vinden thema’s als milieu, biodiversiteit en landschap steeds belangrijker. Deze aspecten wringen echter met de
ontwikkelingen in de industriële landbouw van de afgelopen jaren, zoals schaalvergroting en intensivering. Hoe vinden we nu de juiste balans tussen productie en agro-ecologische landbouw?

Dit en nog veel meer kwam ter sprake tijdens de lezingen van Maarten Stapper, een ecologische landbouw- en veehouderij-specialist met Nederlandse wortels en een Australische uitvalsbasis. Met ruim 30 jaar praktijkervaring ontwikkelde hij een vernieuwende kijk op de rol van het bodemleven in de regeneratie van landbouwgronden. Hij was de hoofdpersoon in het ABC TV-verhaal “Back to Earth” (1 miljoen kijkers).

Begin juli 2018 was Maarten Stapper in Nederland. Op 2, 4, 5 en 9 juli verkende hij de huidige dynamiek in de Nederlandse landbouw en had daar wel wat opmerkingen bij

Organisatie:

Maarten Stapper vertelde een inspirerend verhaal over de aspecten van agro-ecologische landbouw met behulp van de beschikbare wetenschap en zijn eigen ervaringen in Australië. Hij ging in op de vraag hoe we onze bodem gezonder en weerbaarder kunnen maken tegen ziektes, plagen en hoe koolstofopslag en waterberging verbeterd kunnen worden: De snelste manier van regenereren van de bodem is samenwerken met het bodemleven. Een vitale bodem levert ook nog eens het beste medicijn tegen (beschavings-)ziekten en plagen en een biotoop waarin er toekomst is voor Moeder Aarde en alles wat daarop leeft.

Met onze blik op de snelle veranderingen die zich in 2018 in de landbouw voltrekken en de urgentie van werkbare alternatieven werden het zeer welkome, interessante avonden!

Enkele links met dank aan TEAM Ecosys:

Download uitleg 10 video’s van de USDA en NRCS
USDA =Amerikaanse Min. van Landbouw en NCRS = Natural Resources Conservation Services (= onze vml. Landinrichtingsdienst).

Video’s 1, 2, 3 en 4: zijn kort. De overige zijn langere video’s. Bekijk zeker: 1-4, 8, 9 en 12.
Video 4 toont het belang van CO2-productie voor de bodemvruchtbaarheid, middels stofwisselingsprocessen in de bodem.
Video 5 is de lange versie van video 8, over 4 boeren uit Stanton County die door inzet van groenbemesters in 4-5 jaar chemie-arm konden werken.
Video 9 Brandon Rockey is een prachtige presentatie over de ontwikkelingsgang van een pootaardappelbedrijf naar agro-chemievrij en nagenoeg zelfvoorzienend telen, door inzet van biodiverse groenbemesters. Duurt bijna een uur, maar is heel helder.
Video 10 Gabe Brown uit North Dakota is de pionier van het gebruik van biodiverse groenbemesters en herstellen van de bodem; hij nam in 1984 het 5.000 ha grote gemengd bedrijf van zijn schoonouders over.
De eerste vier jaren verloren zij hun gewas net voor de oogst aan hagel, waardoor ze geen geld hadden voor agro-chemicaliën. Wel voor de aanschaf van zaaizaad, waarmee ze van de nood een deugd maakten door (in toenemende mate) biodiverse groenbemesters en bodembedekkers in te zaaien. Toen ze het 5e jaar wel geld verdienden, besloten ze dat het zonder agro chemicaliën (ook) goed ging. Gabe spiegelt zich aan zijn natuurlijke prariegronden met 140 soorten per ha, dat is diversiteit. Zijn adagium: bodem moet permanent bedekt zijn met gewas.
Video 11: “A Farm for the Future” door Rebecca Hosking, een BBC documentaire. De video is al vanaf het verschijnen zijn tijd ver vooruit. Rebecca wil als boerendochter het bedrijf van haar vader eerst niet overnemen. Later bedenkt ze zich, maar gaat als documentairemaker eerst op zoek naar de beste vorm om de boerderij voort te zetten. Prachtige beelden en goede informatie over haar bevindingen in de zoektocht.

Artikelen, onkruidtabel en voorbeeld bodemonderzoek volgens Albrecht-Reams

Rebecca Brown systeemanalyse van de relatie plantvitaliteit en pH plantsap
Artikel over Gabe Brown en zijn cover crops
Tabel over de relatie onkruiden en hoofd- en sporenelementen in de bodem.
De tabel komt van een Amerikaanse boer die over de jaren grond onderzocht op plekken met veel onkruid. N.B. de tabel geeft trends aan, het zijn geen “harde” verbanden. Maar toont aan dat onkruiden als agrariër je beste vriend zijn, helpen om onbalans in voeding, verdichting werkenderwijs op te lossen. Zeven jaar onkruiden op de groeiplaats mulchen en licht inwerken, herstelt de bodem en maakt het onkruid uiteindelijk overbodig. Mensen die met Albrecht/Reams beginnen zien in de loop der jaren de onkruiden in intensiteit en soorten afnemen. Bij gebruik van biodiverse groenbemesters ontstaan de Albrecht-Reams verhoudingen op natuurlijke wijze, zonder gebruik van mineralen. Het duurt alleen wat langer.
Voorbeeldrapportage bodemonderzoek volgens Albrecht-Reams
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Detox Uitdagingen Sponsoring