Home | Contact | Mijn account | RSS |

D2E/NIOO-symposium Toegepaste gewas- concepten zeer geslaagd

4 december 2015
Op het NIOO in Wageningen werden vrijdag 4 december 2015 onder voorzitterschap van onze gastvrouw mw. prof. dr. Louise Vet twee visies op plantenvoeding naast elkaar gelegd:
  • De 'luie' plant krijgt zijn voeding binnen als zouten opgelost in water en heeft geen keus; zo'n luie plant hoeft ook niet op zoek naar voedingsstoffen, want de zouten komen mee met het water dat wordt opgenomen. De wortelontwikkeling is veel minder dan bij optie 2.
  • de 'slimme' plant selecteert zijn nutriënten actief uit een scala aan organische verbindingen, die op 'aanwijzing' van de plant worden aangeleverd door het bodemleven. De plant blijkt een duidelijke voorkeur te hebben voor opname van die organische 'hapklare brokken'. Het zijn de verbindingen die ontstaan bij de eerste verwerking van vegetatieve en dierlijke resten. Het bodemleven breekt die af en stelt verteringsproducten ook mede aan de plant ter beschikking, in ruil voor suikers en aminozuren. Dankzij meer wortelontwikkeling en het netwerk van schimmeldraden kunnen die voedingsstoffen ook van veel verder weg worden gehaald dan bij een osmotische opname (PoKoN) mogelijk is.


Download hier de symposiummap voor o.a. de samenvattingen van de presentaties.

Op het symposium, dat werd georganiseerd door de Stichting Down2Earth met logistieke ondersteuning van het NVLV, werd stilgestaan bij de consequenties die het toepassen van deze visies in het algemeen heeft voor de wijze waarop landbouw wordt bedreven, voor de bodems en voor de gewassen die daarop kunnen/moeten groeien en last but not least voor de kwaliteit van het voedsel die met de geteelde gewassen kan worden bereikt en de gezondheid die dat oplevert.

Herman Wijffels (links) betoogde dat de geïndustrialiseerde landbouw volgens de eerste visie werkt en er daarbij vanuit gaat dat planten alleen kunnen worden gevoed met voedingszouten die zijn opgelost in het bodemvocht. De externe bronnen van die voedingszouten zijn evenals de benodigde fossiele brandstoffen in hoge mate eindig. Hij noemde dat een lineaire vorm van landbouw en plaatste die tegenover het begrip circulaire landbouw. Kringlooplandbouw werkt vanuit de 2e plantvoedingsvisie en past het kringloopprincipe toe op de bewaking van nutriëntenstromen. De heer Wijffels concludeerde dat alleen al de eindigheid van de gebruikte hulpbronnen ons aanmaant tijdig over te schakelen op een circulaire landbouw en economie. Er zijn echter meer redenen te bedenken om de transitie naar een agro-ecologische kringlooplandbouw zo snel mogelijk te realiseren: zoals plantgezondheid.

Joost Visser schetste voor ons een historisch kader, waaruit bleek dat zich in de wetenschappelijke bibliotheken een stuwmeer van kennis bevindt over organische plantvoedingsprocessen zoals beschreven onder visie 2, maar dat dit reservoir snel en efficiënt werd afgedamd toen de kapitaalkrachtig geworden explosievenindustrie na de 2 wereldoorlogen ging zoeken naar nieuwe markten voor de afzet van haar stikstofrijke producten. De betrokken overheden werden 'gemasseerd' naar een beleid waarin alleen nog plaats was voor onderzoek naar de opname van anorganische zouten. De geïndustrialiseerde landbouw heeft daarop een enorme vlucht genomen, die een forse hypotheek nam op de draagkracht van het ruimteschip Aarde. De FAO heeft becijferd dat industriële cultivatiemethodieken voor 75% verantwoordelijk zijn voor de globale jaarlijkse verliezen aan productieve landbouwgrond. Dat komt neer op zo'n 33 voetbalvelden per minuut.

Anton Nigten illustreerde met zijn presentatie zijn stelling dat de plant met name bij de toepassing van kunstmest en drijfmest een zoutenspectrum krijgt opgedrongen dat zorgt voor een sterke disbalans in de chemische samenstelling van industrieel geteelde gewassen. Hij propageert een bemestingstype op basis van wormencompost, waarbij a) de verliezen aan koolstof en stikstof sterk gereduceerd worden ten opzichte van andere mesttypen en b) waarbij de plant een zeer gevarieerd organisch dieet krijgt aangeboden dat vitaliteit geeft en weerstand tegen ziekten en plagen. Zijn boodschap was dat de literatuur voldoende aanknopinspunten biedt voor vaststelling van de ideale verhoudingen tussen elementen in de chemische analyses van voedingsgewassen en dat met name magnesium een sleutelrol speelt (enzymen!) in de verhoging van de voedingswaarde van gewassen. Dit heeft grote gevolgen voor het voorkómen van kanker en andere moderne ziekten. Overigens moet in het oog worden gehouden dat een chemische en een biologisch/organische analyse totaal verschillende informatie geven!
Van rechts naar links: Joost Visser, Anton Nigten, Herman Wijffels, Wigle Vriesinga, Jan Diek van Mansvelt, Wil Braakman
Na de lunch gaven Henk Tennekes en Claudia Külling een presentatie over toxische stoffen die het bodemleven en het milieu bedreigen als gevolg van de steeds toenemende hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die worden toegepast in de landbouw. Met hun voordracht vervingen zij prof. Rien Aerts, systeemecoloog aan de VU, die zich wegens ziekte moest afmelden. Hij zou een lezing hebben gegeven over Bodemecologie en landgebruik in het kader van de klimaatproblematiek.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Download hier de symposiummap voor belangrijke links en literatuurverwijzingen.

De aankondiging staat nog hier

Het persbericht in het Bio-journaal

Het artikel op Foodlog.nl
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring