Home | Contact | Mijn account | RSS |

JD van der Ploeg: uitbreiden is geen wondermiddel tegen economische crises

7 januari 2016
Prof. Jandouwe van der Ploeg uit Wageningen laat een harde waarschuwing horen aan het adres van boeren die vooruit blijven rennen in hun pogingen de economische crisis voor te blijven. Ze denken toch zelf ook na, of laten ze dat over aan de erfbetreders? Wat goed is voor een bank hoeft niet per se goed te zijn voor de boer als ondernemer. Het eindstadium van niet duurzame groei is een failliete boer en een bank die lachend met de grond wegloopt. Daarom is genoeg grond onder de kont nog steeds geen garantie tegen het faillissement van een boerenbedrijf.

Wat is duurzaam?
Van doorslaggevend belang is of de grond zodanig wordt beheerd dat
  1. ook de volgende generatie weer op die grond kan boeren (Hoe loopt dat af met de Flevopolder!) en
  2. er een product van af komt waar mens en dier gezond van kunnen worden en blijven.

MDoelenIn een artikel in het Kerstnummer van De Boerderij laat hij er geen misverstand over bestaan: prof. Jandouwe van der Ploeg, hoogleraar Rurale sociologie aan de WUR vindt dat ongebreidelde groei geen oplossing biedt voor de intrinsieke nadelen van een industrieel groeimodel dat zwaar leunt op eindige externe inputs en bovendien de ecologische randvoorwaarden voor landbouwproductie in een gebied niet respecteert.

Hij spitst het weliswaar toe op de zg. 'plankgas-boeren', maar in feite richt hij zijn pijlen op het hele groeimodel van de industriƫle landbouw. Waar het om gaat is dat de bomen niet tot in de hemel groeien en dat onze hulpbronnen eindig zijn. Het heeft ook geen enkele zin die eindige hulpbronnen economisch(er) te gaan inzetten als er vervolgens een eindproduct mee wordt gemaakt dat inferieur is in termen van voedingswaarde en onderliggend landgebruik. Het eindresultaat blijft dan verspilling, terwijl er ook nog eens enorme kostenposten ontstaan voor de gezondheidszorg en het milieu die vooralsnog niet worden toegerekend aan de veroorzaker. In plaats daarvan worden ze afgewenteld op een ziek geworden consument, respectievelijk de belastingbetaler. Lees verder op boerderij.nl
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Zie hier het oorspronkelijke artikel op boerderij.nl
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring