Home | Contact | Mijn account | RSS |

NVLV-themadag Steenmeel nood-!-zaak 9 maart 2017

9 maart 2017 9:30 - 17:00
Omschrijving

Steenmeel voor het behoud en herstel van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid

De voedende werking van fijn riviersediment is al sinds mensenheugenis bekend. Al in de Oudheid wisten de Egyptenaren dat het sliblaagje dat 'hun' rivier de Nijl elk jaar in zijn benedenloop afzette van levensbelang was voor de rijke opbrengsten die de boeren van hun land konden halen. Die depositie is er in de moderne landbouw niet meer en de natuurlijke bodemvruchtbaarheid loopt langzaam (of snel) achteruit, in afhankelijkheid van de roofbouw die er op een bodem wordt gepleegd.
In onze zoektocht naar het herstel van de vitaliteit van bodem, landbouw en voedsel willen we het in deze themadag hebben over bodemslijtage, en steenmeel bespreken als basisingrediënt voor het herstel van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Wat is dat precies: natuurlijke bodemvruchtbaarheid? Hoe belangrijk is steenmeel voor het voortbestaan van onze landbouw? Hoe pas je het toe?

In de Schaapskooi te Lunteren begint de themadag om 9.30 uur, met inloop en koffie + koek. De 1e presentatie gaat van start om 10.00 uur. De lunch is (uiteraard) biologisch.

De titels van de presentaties zijn:
  1. Steenmeel in de bodem, een basisbehoefte (Huig Bergsma / BodemBergsma):
    Wat gebeurt er met de bodem als er niet elk jaar rivierslib wordt verspreid over het land? Huig zal vooral ingaan op de broodnodige bewustwording t.a.v het kapitaal dat mineralen vertegenwoordigen in de bodem. Hij zal de slijtage laten zien die ontstaat door zure regen (stikstofdepositie) en door landbouw. Ten slotte zal hij ingaan op de gevolgen van de toepassing van het huidige palet aan bodemverbeteraars.
  2. De mineralen in steenmeel en hun werking (Gino Smeulders, De Biogeoloog):
    Gino Smeulders neemt ons mee naar de wereld van de mineralogie en de kennis over de moedergesteentes waaruit de bodem is opgebouwd. Hij zal de werking van mineralen in de bodem illustreren, mede vanuit de onderzoeksresultaten die inmiddels beschikbaar zijn.
  3. Steenmeel in de praktijk (Bert Carpay van Carpay Advies):
    In de derde presentatie bespreekt Bert Carpay mechanismen die vaak onbewust, maar soms ook concreet en aanwijsbaar, een rol spelen bij het uitblijven van de juiste actie; in dit geval het herstellen van de mineralogische vitaliteit van de bodem. Hij gaat in op het onderscheid op hoofdlijnen tussen toepasbare typen steenmeel, de verschillende toepassingsmogelijkheden en de praktische vragen die hierbij aan de orde zijn.

Het programma ziet er nu als volgt uit:

9.30Registratie en koffie
9.55Opening door de dagvoorzitter
10.00Huig Bergsma: Steenmeel in de bodem, een basisbehoefte.
10.45Vragenrondje
11.00Gino Smeulders: De mineralen in steenmeel en hun werking
11.45Vragenrondje
12.00Bio-lunch met soep, broodjes en rauwe melk van Cor den Hartog
13.00Bert Carpay: Steenmeel in de praktijk
13.45Vragenrondje
14.00Pauze en inventarisatie van vragen (ook schriftelijk)
14.15Behandeling van vragen (te beginnen met de schriftelijke) door de sprekers
14.30Uitwisseling tussen sprekers en deelnemers
16.00Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter
16.05Drankjes en voortzetting van de discussies
17.00Sluiting
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
DATUM: 9 maart 2017 9.30 uur
Lokatie: De Schaapskooi, Grote Veenderweg 10, 6741 MC
Lunteren T 0342 419008
Door €35 te storten (als u NVLV-lid bent) of €50 (als u geen lid bent) op IBAN-rek: NL75 TRIO 039 046 0257 van het NVLV te Nijmegen.
Vermeld bij uw betaling voor- en achternaam van de deelnemer + emailadres. LET OP uw emailadres: i.p.v. het apestaartje @ schrijft u 2 hoofdletters: AT

Uw factuur ontvangt u op het aangegeven emailadres. De factuur drukt u af en toont deze op de themadag als uw bewijs van betaling. Maximum aantal deelnemers: 50. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Info over steenmeel
remineralize.org
steenmeel.info
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring