Home | Contact | Mijn account | RSS |

Bioscoopprimeur documentaire 'Winst met Kringlooplandbouw' voor MovieW

1 februari 2018 20:00 - 22:00
Omschrijving
~

De nieuwe documentaire van Huib en Karen van Schoonhoven Producties

Foppe Nijboer: “Ik heb een stikstofoverschot van nul, dat spreekt boekdelen”

Eind jaren negentig onderzochten Jaap van Bruchem en zijn medeonderzoekers het belang van het sluiten van de kringloop voor een gezonde melkveehouderij. Dit gebeurde op de Minderhoudhoeve, de WUR-proefboerderij die niet open mocht blijven toen het goed ging.

Jaap had een nieuwe balans in belangrijke bedrijfsonderdelen ontdekt, waarbij verliezen in de kringloop tot een minimum worden beperkt en de bodem weer gaat leven. Of, zoals melkveehouder Foppe Nijboer het nu kan zeggen: “Ik heb een stikstofoverschot van nul, dat spreekt boekdelen”.

Het onderzoek over emissie-arme melkveehouderij struikelde, maar niet de boeren!
Wageningen Universiteit en het Ministerie van Economische Zaken zagen destijds geen brood in Jaap’s voorstel voor wijzigingen in het aansturen van de kringloop, als oplossing voor de forse uitstoot van ammoniak en sloten de proefboerderij. Dat de koeien ondertussen blaakten van gezondheid, werd kennelijk in beleidskringen minder goed opgemerkt. Gelukkig waren er voor sluitingstijd wel honderden boeren op de Minderhoudhoeve op bezoek geweest, die perspectief zagen in het herstellen van het evenwicht op hun bedrijf. Bij hen was de boodschap luid en duidelijk doorgekomen: door de kringloop beter te sluiten herstel je het bodemleven, met een positief effect op de koeien en hun melkkwaliteit en een besparing op externe posten.
Kortom: een beetje minderen op nitraatstikstof en krachtvoer biedt dus een verbeterd bedrijfsrendement als alternatief voor continu uitbreiden, en is zo gek nog niet vanwege de extra bonus voor bodem- en diergezondheid en de bijdrage die het levert aan het behalen van de doelstellingen voor biodiversiteit, milieu en klimaat.

Zonder een financiële basis zijn Huib en Karen van Schoonhoven Producties spontaan begonnen dat proces op film vast te leggen en hebben nu een film van ca. drie kwartier gemonteerd, die bedoeld is voor het promoten van educatieve projecten die het getoonde concept verder kunnen uitdragen. Er werd een begin gemaakt met het interviewen van Jaap van Bruchem, over het onderzoek op de Minderhoudhoeve. Ook Joop Overvest, destijds bedrijfsleider van de Minderhoudhoeve, vertelt in de film over het afgebroken onderzoek. Verder komen in de film aan het woord: Frank Verhoeven, Arnout Venekamp en de melkveehouders Foppe Nijboer (Friesland), Bouke Meijer (Drenthe) en Rick Meulenbroeks (Brabant).

Educatief project Winst met kringlooplandbouw

Het project wordt opgebouwd rond presentaties van de 'Kringloopfilm' en zal worden vormgegeven met bijeenkomsten voor melkveehouders, met dialogen in het agrarisch onderwijs en niet onbelangrijk, met bijeenkomsten voor consumenten, waar de film steeds als visuele achtergrondinformatie wordt gebruikt.

Hiervoor is geld nodig, en op korte termijn al € 10.000,- om de eerste onkosten te kunnen dekken en de filmploeg van Schoonhoven Producties ook komend jaar weer zijn werk te laten doen.
Alle sponsors kunnen anoniem geven of -op verzoek- worden genoemd als donateur van dit project. Alvast grote dank!

U kunt storten op een apart rekeningnummer:
NL32 ABNA 0522548490 t.n.v. J.H.M. Schoonhoven o.v.v. Kringlooplandbouw

Als u op de hoogte wilt blijven vermeldt u in uw overschrijving ook uw e-mailadres, en vervangt het apestaartje door de letters AT.
Wat doen nitraten (en fosfaten) in het grond- en oppervlaktewater?Algenbloei in Lake St. Clair, Michigan VS, door eutrofiëring in 2015. Dat wordt met de verhoogde neerslag- en afstromingsintensiteiten alleen maar meer. Foto onder: Tim McCabe, USDA, in Tennesee, VS. Door minder humus daalt de infiltratiecapaciteit van de bodem. Bij felle neerslag verregent de toplaag, als er geen adequate bodembedekking aanwezig is. De oppervlakkige afstroming van akkers neemt dus toe, terwijl het afstromende water verloren gaat voor de gewasproductie en veel fijn sediment meeneemt. De toegenomen sedimentlast is op de foto duidelijk te zien. De belasting van het oppervlaktewater met meststoffen als nitraat en bestrijdingsmiddelen als glyfosaat neemt eveneens toe. Omdat de fijnste fractie de meeste (organische) voedingsstoffen met zich meevoert (de CEC wordt met name bepaald door het soortelijk oppervlak van klei en silt), zijn hier enorme verliezen aan nutriënten mee gemoeid. Het zorgt tegelijkertijd voor een betrouwbaar transport van de aangehechte glyfosaat en AMPA, op weg naar de grote rivieren en naar een regelmatige verstoring van de publieke drinkwatervoorziening.
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
NVLV en MovieW vertonen dedocumentaire over kringlo- pen in de melkveehouderij

20.00 u Wageningen MovieW Wilhelminaweg 3A 6703 CC donderdag 1feb18 Kosten €5
Na de film: Q&A met o.a.:

Jan Douwe van der Ploeg, em.prof. WUR Rur. Sociologie
Frank Verhoeven, adviesbureau Boerenverstand
Geesje Rotgers, vakblad V-Focus hoofdredactie

en natuurlijk ook de makers van de film, Huib Schoonhoven en Karen Kuiper
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring