Home | Contact | Mijn account | RSS |

Alleen organische kringlooplandbouw is duurzaam.

Het probbleem van de industriële landbouw is een onderbroken organische koolstofkringloop, veroorzaakt door bewerkingen als ploegen, bemesten en bespuiten. De industriële landbouw is daardoor niet duurzaam. Dit verband is al decennia lang bekend, maar de industriële landbouw wil de consequenties ervan nog niet echt aanvaarden. Daar vloeien drie problemen uit voort:
  • er ontstaan lekverliezen van nutriënten, naar atmosfeer, ondergrond en grondwater en die verliezen moeten constant worden aangevuld met nieuwe aanvoer van elders. Dit betekent een continue aanslag op eindige hulpbronnen en vormt de kern van o.a. het stikstofprobleem, omdat bodem en vegetatie worden opgezadeld met een overmaat aan reactieve stikstof, die de lokale biodiversiteit schade berokkent.
  • De fabricage van kunstmest en bestrijdingsmiddelen vraagt om enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen, waarvan het gebruik krachtens het Klimaataccoord van Parijs van 2015 volledig geëlimineerd zou moeten zijn in 2050.
  • Bewerkingen als ploegen, bemesten en bespuiten brengen ook grote schade toe aan het bodemleven, waarvan de vitaliteit juist zo belangrijk is voor de volwaardigheid van ons voedsel en voor het vastleggen van CO2 in landbouwgrond. Dit wordt in de reguliere landbouw vaak vergeten.

Door de bodem weer als een levend organisme te beschouwen, diens behoeftes te respecteren en zijn potentie te benutten, kunnen al de genoemde verliezen voorkomen worden. Daarvoor dient als eerste de organische koolstofkringloop hersteld te worden. Dat houdt in dat men stopt met bemesting van de bodem (het aanvoeren van extra stikstof en fosfaten van elders). In plaats daarvan dienen de geoogste producten juist weer zoveel mogelijk lokaal te worden teruggebracht op dat land als compost, voor hergebruik door het bodemleven.

De mens kan de organische koolstofkringloop herstellen door het bodemleven te voeden. Zo blijven bodemleven en dus de kringloop veel langer actief. De bodem wordt er schoner van, houdt veel meer water en (organische) voedingsstoffen vast en het scheelt op jaarbasis ook nog eens veel dure erfbetreders. Dat levert de boer dus een veel economischer exploitatie van zijn bedrijf op!


Terug
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Filter Welkom Vereniging Missie en doelstellingen Lidmaatschap Bestuur Privacyverklaring Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2022 Archief 2021 Archief 2020 Archief 2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Gezondheid Fast food Een glijdende schaal Detox Uitdagingen Sponsoring